Staden Luoyang – en knutpunkt

Staden Luoyang – en knutpunkt

Den kinesiska staden Luoyang var redan under Tangdynastin (618-907) en miljonstad. Luoyang betyder "på den soliga sidan av floden Luo".

En viktig orsak till stadens storhet är det geografiska och strategiska läget. Luoyang blev en knutpunkt för både land- och vattenvägar. Dels fanns Sidenvägen, dels floderna Luo och Yi, som bands samman med "Den stora kanalen" – som i sin tur länkade ihop norra och södra Kina. Luoyang var en länk mellan viktiga handelsrutter till Europa, övriga Asien och Afrika. Det blev en kosmopolitisk stad, där österländska och västerländska kulturer möttes och samverkade.

Sidenvägen

Sidenvägen var inte en enda väg. Det var snarare ett nätverk av rutter för handel och kommunikation, som band samman Europa och Asien. Rullar med sidentyg användes som valuta längs östra Sidenvägen. Papper och ädelstenar var exempel på andra viktiga varor.

Längs Sidenvägen färdades människor i karavaner. En karavan kunde vara alltifrån en liten grupp med ett dussintal personer till flera tusen i de officiella karavanerna, som var utsända av kejsaren eller andra länders härskare. Resorna gick genom öknen och kunde vara riskfyllda.

Sidenvägen underlättade handel mellan länder, men också annat kulturellt utbyte. Det var inte bara Kina som upplevde en guldålder under Tangdynastin – under samma tidsperiod blomstrade också Sidenvägen.

Utställningen Staden vid Sidenvägen visades 12 september 2015 - 28 februari 2016.