Mångfald i yrkeslivet
Foto: Karl Zetterström

Mångfald i yrkeslivet

I utställningen Staden vid Sidenvägen kan du göra en resa till den kinesiska miljonstaden Luoyang under Tangdynastin (618-907) och möta dåtidens människor och kulturer. Här kan du läsa mer om några vanliga yrkesroller.

Ämbetsmän

Mandarin var namnet på en ämbetsman, det vill säga en statlig tjänsteman, som arbetade vid det kinesiska hovet. Ämbetsmännen hade olika roller i den kejserliga byråkratin och befann sig i centrum för politiken. De var framför allt administratörer och rådgivare och hade därför mycket makt. Ämbetsmännen hade olika status beroende på hur mycket politiskt inflytande de hade.

Termen mandarin kom från väst. På kinesiska kallades de "guan", vilket kinesiska ämbetsmän gör än idag. Ordet mandarin slutade att användas efter Qingdynastins fall 1911.

Att bli ämbetsman var krävande. De skulle vara skickliga inom många olika områden och fick genomgå examensprov, både skriftliga och muntliga. Att behärska poesi var en viktig kunskap för att verka inom politiken och i samhällets toppskikt.

Den kvinnliga kejsaren Wu Zetian genomförde en viktig reform under sin tid vid makten. Hon såg till att människor från olika samhällsklasser – inte bara eliten – kunde bli ämbetsmän. De fick då chansen att göra de examensprov som krävdes för yrket. Kunskap och duglighet skulle avgöra mer än arv och bakgrund. På det viset såg Wu till att hon fick lojala människor omkring sig, som inte hade koppling till tidigare härskare.

Militära ämbetsmän

En militär ämbetsman var också tvungen att genomgå kunskapsprov. Men konfucianismen värderade de lärda ämbetsmännen högre och den militära examen var därför mindre prestigefylld. Många militära ämbetsmän rekryterades från nomadiska (kringvandrande) folkslag, och samma sak gällde för Tangdynastins armé.

Handelsmän

Handelsmän kunde vara av kinesiskt ursprung eller komma från något annat land. I Luoyang möttes människor från olika kulturer, och handeln var den främsta orsaken. Med sitt strategiska läge vid land- och vattenvägar var staden en knutpunkt för exotiska varor. Läs mer om Luoyang och Sidenvägen här. Handel ägde bland annat rum på stadens marknader. Vissa handelsmän stannade tillfälligt i Kina, andra bosatte sig i landet.

Övriga yrken

Andra yrken vi möter inom Tangdynastin – utifrån de historiska föremålen – är djurskötare, bönder, hantverkare, poeter, dansare och musiker vid hovet, polis med flera.

Utställningen Staden vid Sidenvägen visades 12 september 2015 - 28 februari 2016.