Kvinnor med makt
Foto: Karl Zetterström

Kvinnor med makt

Kvinnorna under Tangdynastin (618-907) i Kina hade större frihet och inflytande i samhället, jämfört med andra perioder i historien. En orsak till detta finner man inom samhällets toppskikt. Kejsarfamiljen hade under flera generationer gift in sig i de nomadiska kulturerna, och hade på det viset tagit till sig idéer från andra kulturer.

De nomadiska kvinnorna hade ofta större frihet än kvinnorna i jordbrukssamhällen. De kunde göra samma arbeten som männen, eftersom de levde i mindre samhällen där alla behövde hjälpa till. Inflytandet från nomadiska kulturer gjorde också att Tangdynastin var mer öppen mot främmande kulturer.

De kvinnor vi vet mest om är överklassens kvinnor i städerna, som finns avbildade i Tangdynastins konst. De rider, spelar hästpolo och är klädda i manskläder.

Kvinnans roll

Förväntningarna på en kvinna var att hon skulle bli en lydig dotter, hustru och svärdotter. Kvinnors utbildning handlade främst om uppgifter i hushållet, som matlagning, barnskötsel och textilproduktion. Utbildningen för överklassens kvinnor kunde också innebära räkning, läsning, skrivning, poesi och aktiviter som ridning och dans. Detta gav många kvinnorna helt nya friheter, men utanför städerna var kvinnor fortfarande tvungna att leva upp till de traditionella förväntningarna.

Samtidigt finns uppgifter om kvinnor som öppet kritiserade sina män eller släktingar, vilket hade varit otänkbart tidigare. Under Tangdynastin förekom även fler skilsmässor än tidigare.

Wu Zetian

Wu ZetianUnder Tangdynastin kom Wu Zetian till makten. Hon är den enda kvinnliga kejsaren i Kinas historia. Wu Zetian tog över efter familjen Li, som grundade Tangdynastin.

Wu Zetian var en skicklig och skoningslös härskare. Hon försvagade den elit hon tagit makten ifrån genom att föra över makten till nya grupperingar. Hon försökte höja kvinnors sociala status genom att beställa biografier av berömda kvinnor. Kanske var hennes viktigaste reform att hon tillät vanligt folk och lågadeln att delta i examinationerna för statstjänstemän. Genom denna strategi kunde hon även försäkra sig om att personerna som tjänade henne var duktiga och lojala.

Enligt traditionella historiker beskrivs Wu Zetian som en hänsynslös kvinna, men hon var nog inte mer hänsynslös än någon av Kinas manliga kejsare. Historiker med en konfuciansk värdegrund gillade inte tanken på en kvinnlig kejsare. Den kejserliga historieskrivningen skulle vägleda framtida härskare och Wu Zetian kom därför att användas som ett varande exempel på personer som kan utgöra ett hot mot tronen. Trots att Tangdynastin var relativt liberal i sin syn på kvinnor var det otroligt svårt för en kvinna att åstadkomma det som Wu Zetian gjorde.

Utställningen Staden vid Sidenvägen visades 12 september 2015 - 28 februari 2016.