Ett mångkulturellt samhälle i blomstring
Foto: Karl Zetterström

Ett mångkulturellt samhälle
som blomstrade

Luoyang var under Tangdynastin (618-907) en miljonstad med människor från olika länder, kulturer och religioner. Det var främst handel som förde människor med utländsk bakgrund till Kina. Men utländska influenser fanns också inom andra områden, exempelvis djurhållning, mode, scenkonst, silversmide och militär expertis.

Att ta vara på kunskap och erfarenheter som människor från andra kulturer kunde erbjuda, stärkte det kinesiska samhället. Många av de utländska traditioner som togs upp under den här perioden hade långsiktiga effekter på landet, och de verkade sida vid sida med de kinesiska traditionerna. Kontakter över landgränser gjorde att kinesisk kultur och kunskap om exempelvis papperstillverkningen kunde spridas.

I en stor stad som Luoyang fanns det grupper från andra kulturer som hade regeringens tillåtelse att vara självstyrande. Det gällde perser, araber och sogder. De tog med sig egna religiösa traditioner, som de kunde utöva på plats i Kina. Läs mer om religioner under Tangdynastin här.

Andra grupper som kom till Luoyang var diplomater, bönder, hantverkare och flyktingar.

Tolerans och fördomar

Den kosmopolitiska miljön i Kinas stora städer under Tangdynastin var relativt tolerant mot invandrare och man tog till sig utländska idéer. Men allt var inte harmoniskt. Det fanns fördomar om andra människor och kulturer, precis som i andra mångkulturella samhällen. Den dominerande etniska gruppen i Kina var hankineser. Vissa såg sin egen kultur som överlägsen.

Utställningen Staden vid Sidenvägen visades 12 september 2015 - 28 februari 2016.