Kinas terrakottaarmé

Utställningen visades 28 augusti 2010 - 20 februari 2011

Kinas terrakottaarmé - en unik utställning i en lika unik miljö som berättade om hur Kina en gång skapades och om hur detta väldiga rike byggde på idén om evig makt i tid och rum. Denna tanke, gestaltad genom monumentala gravområden och byggnader, enade Kina och skapade ett sofistikerat imperium som varade i över två tusen år – Mittens rike.

Utställningen fokuserade på Qin- och Han-dynastierna 221 f Kr-220 e Kr och totalt visades 315 föremål från elva museer, fem kejserliga gravanläggningar och över tio olika utgrävningsplatser i Shaanxi-provinsen. I utställningen visades representativa fynd från dessa stora begravningsplatser och de belyste de senaste forskningsresultaten. Inget av föremålen hade tidigare visats i Sverige och föremålen från Han-dynastin har hittills bara ställts ut på ett fåtal platser i Europa. Två teman lyftes fram i utställningen: enandet av det stora imperiet och livet efter döden för kejsarna och deras familjer.

Sensationella fynd

Utställningen fokuserade på två av de mest sensationella arkeologiska upptäckterna i Kina under de senaste decennierna, som har kastat nytt ljus över en viktig period i historien om när Kina bildades.
Upptäckten 1974 av de – numera världsberömda – terrakottasoldaterna och andra fynd från den första kejsaren, Qin Shihuangdis (221-210 f.Kr.) grav med cirka 8000 terrakottasoldater som grävts ut i Lintong nära Xi´an i provinsen Shaanxi, och graven av kejsar Jingdi och hans kejsarinna Wang som också påträffats i närheten av Xi´an. Jingdi var den fjärde kejsaren av västra Han, den dynasti som efterträdde Qin, och graven Han Yangling, byggdes mellan 153-128 f.Kr.

Utgrävningarna började i mitten av 1980-talet och hittills har mer än 10 000 terrakottafigurer grävts ut.