INKA –
Guldskatter i Bergrummet

Utställningen visades 10 september 2011– 12 februari 2012

I INKA vände vi blicken mot Sydamerika, till inkariket och dess föregångare. Fantastiska arkeologiska fynd av guld och silver från Peru berättade historien om de gamla indiankulturernas unika relation till de ädla metallerna. Det var också berättelsen om jakten på El Dorado, det gyllene landet och spanjorernas erövring av inkariket.

Det tidigare hemliga Bergrummet och utställningsscenografin skapade en suggestiv miljö kring de omkring 300 föremålen inlånade från 15 peruanska museer. De gav ett bländande intryck av guldets symboliska kraft, men förmedlade också en känsla av inkas enorma rikedomar; guldskatter som senare kom att bli en av orsakena till kulturens undergång när de spanska conquistadorerna erövrade och koloniserade Sydamerika i jakten på El Dorado, det gyllene landet.

Inkariket var höjdpunkten på flera högt utvecklade civilisationer i Anderna, i västra Sydamerika under en period på ungefär 3500 år (ca 2000 f Kr – 1532 e Kr). Under inkas storhetstid, som endast varade i cirka 100 år (1400-1533), sträckte sig inkariket från västra Ecuador till Chile, från Andernas högplatåer till de ökenlika kustområdena vid Stilla havet. Innan dess hade fler än tio indiancivilisationer avlöst varandra i regionen. Utställningen innehöll föremål från flera av dessa kulturer. Gemensamt för dem alla var de starka banden till de ädla metallerna.

I en så komplex miljö med återkommande klimatkatastrofer var behovet av rituella ceremonier för att blidka gudarna stort och nödvändigt. Flertalet av de föremål som visades i utställningen är grav- och offerfynd och de understryker betydelsen av guldets symboliska kraft för de rituella uttrycken. För inka var guldet också tätt förbundet med solguden Inti och härskaren sågs som en levande inkarnation av solen.

2011 var det 50 år sedan guldföremål från inka visades i Stockholm senast och nu gavs en sällsynt möjlighet att se en unik samling, bland annat några av de allra nyaste fynden. De vittnar om en rik kultur och om den tekniska skickligheten hos den tidens guldsmeder. Dessa indiankulturer utvecklade under tusentals år ett unikt lokalt hantverk, till synes utan kontakt med andra kontinenters kulturer. Utöver guld visades också ett urval objekt i textil och keramik, liksom mumier.