Secret Love -
Ny blick på kärlek i Kina

Tabubelagd kärlek i Kina. Den internationellt omtalade utställningen Secret Love åker nu ut på turné. 25 konstnärer medverkar med drygt 150 verk som alla ger uttryck för ämnen som identitet, sexualitet och normer. Secret Love är världens första stora samtida konstutställning från Kina på det här temat och skriver på så vis ett nytt kapitel i landets konsthistoria.

Med Secret Love vill Världskulturmuseerna visa på kraften i den förändring som pågår i det kinesiska samhället och vad det har för betydelse för den enskilda individen. Kinesiska världsnamn som Gao Brothers, Chi Peng, Ma Liuming och Zhang Yuan presenterar fotografier, videoinstallationer, målningar och performances om tabubelagd kärlek – Secret Love.

Det kinesiska samhället förändras mycket snabbt och med det synen på sexualitet och identitet. Förändringen är speciellt märkbar för HBTQ-personer. Homosexualitet avkriminaliserades 1997 och klassas sedan 2001 inte längre som psykisk sjukdom. Men många tabun finns fortfarande kvar. Med internet och ett öppnare samhälle ökar dock kunskapen om individuella rättigheter. Möt det moderna Kina, där konsten och den visuella kulturen bidrar till en ökad medvetenhet och dialog i kampen mot tabun och fördomar.

Secret Love hade världspremiär på Östasiatiska museet i Stockholm hösten 2012. På Världskulturmuseet i Göteborg fick utställningen 2013 ett viktigt tillägg med den kvinnliga konstnären Xin Mo, som bland annat deltog med fotografi och performances. Merparten av konstnärerna som presenteras i Secret Love hör till de yngre generationerna, som föddes efter att ettbarnspolitiken infördes runt 1980.

Utställningens curator är Världskulturmuseernas intendent Si Han, som har ägnat flera år åt ett omfattande researcharbete. Resultatet är ett spännande möte med kinesisk samtidskonst i en skala som aldrig tidigare gjorts kring detta tema.

I utställningen medverkar: Cheng Juanzi, Chi Peng, Cui Zien, Fan Popo, Gao Brothers, Han Meichao, Jiang Qigu, Li Guangxin, Li Xiaofeng, Li Xinmo, Lin Zhipeng, Ma Liuming, Mu Xi, Qiu Jiongjiong, Ren Hang, Song Jianing, Shi Tou, Wang Zi, Wei Jiangang, Xiyadie, Yang Guowei, Zhang Yuan och Zheng Bo.