Zheng Bo

Zheng Bos Karibu Islands (2004-) flätar samman video, text och interaktivt deltagande. I verket bjuds folk in att föreställa sig sina liv i en fiktiv rymd där tiden går baklänges. Det utforskar de sociala frågor som minoriteter möter utifrån deras eget perspektiv, ifrågasätter mainstream-normer, kritiserar föreställningen om modernitet, och erbjuder ett alternativt sätt att reflektera över kärlek. Karibu Islands består av tre faser: en videoessä, en diskussion och ett frågeformulär som publiken fyller i.

Videoessän introducerar fantasiöarna och de fiktiva invånarnas liv och historier. En av dem är en ung flicka som läser upp ett brev till sina föräldrar där hon berättar om hur hon så småningom börjat njuta av sitt nya liv på ön. Baklängestiden och de andra invånarnas historier åskådliggörs genom filmklipp som körs baklänges. På ön föds folk som gamla. Många vaknar till liv på ett sjukhus; några på ett slagfält; JF Kennedy skulle komma till liv i det ögonblick då en kula träffade hans huvud. Sakyamuni Buddha hade återvänt till sitt sekulära liv och till sin familj. Folk blir yngre och friskare, och till slut lämnar de världen genom att krypa in i sin moders livmoder. Begrepp som ekonomisk utveckling och samhälleliga framsteg får en helt annan innebörd på Karibu Islands.

Öarna fungerar som en omvänd spegel för den verkliga världen, och alla normer i vårt verkliga liv får omprövas. På så sätt blir detta verk ett verktyg för att utmana den existerande sociala ordningen, för att ställa frågor om heteronormativitet och problem som är relaterade till kön och sexuell läggning. Fyra år efter den första fasen i projektet beslöt Zheng Bo, som själv är gay, att förankra projektet i Beijings queerrörelse. År 2008 anordnades en serie diskussioner i det nyöppnade Queer Cultural Center. Elva homosexuella män, nio lesbiska kvinnor och tretton heterosexuella deltog i diskussionerna. Videoessän från fas ett visades för att ange tonen. Sedan bad han deltagarna att uttrycka och diskutera sina åsikter om ämnen som homosexualitet, äktenskap mellan personer av samma kön, adoptioner, personlig framgång och samhällelig utveckling. Diskussionerna spelades in och blev en del av fas två. Efteråt fick deltagarna fylla i ett formulär, ett "födelsebevis", med fiktiva uppgifter om vad som gällde vid "födelsen" på Karibu Islands: ålder, hälsotillstånd, öppenhet, familjesammansättning, tillgångar, visdom, värderingar, livsplaner osv. Grupperna träffades sedan och jämförde och diskuterade sina föreställda liv. Dessa diskussioner gav homo- och heterosexuella deltagare möjlighet att projicera sina ideal på en fiktiv plats, och närma sig frågor om sexualitet från en alternativ synvinkel.

Vid senare utställningar blev pubilken ombedd att se båda videorna och sen fylla i "födelsebevisen" utifrån föreställningen att de var invånare på Karibu Islands. De formulären sattes upp i utställningshallen och blev en dialogdel i verket. Hyejong Yoo har givit kommentaren: "Genom att manövrera spänningen mellan det föreställda och det verkliga, för att främja samhällelig utveckling, utforskar Zheng konstens potential som kreativt socialt medium. Zheng Bos Karibu Islands återskapar en föreställning i kollektiv dialog om ett mer diversifierat och tolerant samhälle, och på så sätt utmanas den existerande sociala ordningen." [1]

Zheng Bo föreställer sig sin kärlek på Karibu Islands: "Kanske var det så att när vi lämnade denna världen så hade vi redan en partner. Två gamla, som levt sina dagar tillsammans, som tillsammans vuxit i styrka. Efter några årtionden blev de två unga människor med en på nytt uppflammande kärlekslåga, sedan skiljs de åt och går in i den oskuldsfulla barndomen. Till slut upphör det medvetna livet med 'döden'. Den sortens kärlek kanske kan få oss att lägga större vikt vid partnerns personlighet, tänkande, och mindre vikt vid yttre skönhet."

Si Han, Curator


[1] Hyejong Yoo, "Collaborative Imagining for Social Evolution", in Last Ride in a Hot Air Balloon: The 4th Auckland
Triennial, 2010.

Zheng Bo 郑波

1974 born in Beijing, and has lived in the U.S. and Hong Kong
1993 began his study in computer science and art in the U.S.
Currently a PhD candidate in Visual and Cultural Studies at University of Rochester, writing in Beijing and teaching in Hangzhou