Zhang Yuan

"Unspoiled Brats" är ett konstprojekt som den välkände regissören Zhang Yuan påbörjade 2010. Tio 80-talister och deras liv dokumenterades, i en kombination av foto och film.

Våren 2010 hade projektet vernissage på konstgalleriet UCCA i Beijing och visades under en månads tid med stor framgång. Sans Jérôme, direktör på UCCA, skriver i utställningskatalogen:

"Zhang Yuan är en av de mest intressanta regissörerna i dagens Kina. Han har en skarp iakttagelseförmåga. Han fäster blicken på en ungdomskultur och samhällets outsiders som de flesta inte bryr sig om. I det ligger en utmaning och en kritik av mainstreamvärderingar. Hans fotokonst och filmer hjälper oss att lära känna det omgivande samhället."

Zhang Yuan räknas som en av de ledande representanterna för "den sjätte generationen" filmregissörer (namn som Zhang Yimou och Chen Kaige hör till "den femte generationen"). Hans filmer har fått många internationella priser, bl a för bästa regi i filmfestivalen i Venedig. Tidskriften Times har haft med honom på en lista över "100 inflytelserika unga ledare i världen". Hans intresse för ungdomskulturen och för samhällets outsiders började redan för tjugo år sedan. 1992 spelade han in filmen Beijing Bastards, med Kinas första rockmusikergeneration, Cui Jian, He Yong, Dou Wei m fl. Då var han själv ännu inte fyllda trettio. Han var god vän med alla rockmusikerna, som stod för ett slags "okontrollerad oordning". Zhangs filmer, liksom rockmusiken och samtidskonsten under tidigt 90-tal var något som inte var officiellt tillåtet, och fick då ofta beteckningen "underground art"– ett begrepp som sällan används idag. Unspoiled Brats är en fortsättning i samma anda:"Det är tjugo år sedan Beijing Bastards, den generationen är inte längre unga. Jag är nyfiken på den nya unga generationen. Hur lever post-80-ungdomarna i Kinas storstäder? Vad tänker de på och hur ser de på livet?" För Zhang Yuan, "är det alltid rätt att vara ung."

Zhang la ut en annons på sin blogg, och sökte "unga som känner oro och rastlöshet och som inte är tillfreds med sakernas tillstånd", som ville dela med sig av sina erfarenheter och sina liv. Under tre dagar intervjuade han och hans team mer är 200 post-80-ungdomar. Det var musiker, konstnärer, skådespelare, börsmäklare, livvakter, socialarbetare, universitetsstudenter, munkar, arbetslösa. Alla hade drömmar som de ville förverkliga i Beijing. Alla de olika livsberättelserna gjorde honom förvånad. "De berättade inför kameran, utan att känna sig hämmade, om svårigheterna att hitta försörjning, och om sina fantasifulla planer för framtiden... deras berättelser gjorde mig ofta full i skratt, och fick lika ofta mina ögon att tåras."

young is always right. – Zhang Yuan

Tre av de intervjuade är homosexuella, ett lesbiskt par och en gay man som aldrig fått uppleva kärlek, och som på jakt efter kärleken gjort den ena ansiktslyftningen efter den andra. Deras berättelser om sina liv, om hur de kom ut ur garderoben, gör en både glad och ledsen.

Zhang Yuan är mycket positiv till utställningen Secret Love. Av de tio verken i porträttserien Unspoiled Brats har han låtit mig använda de två som gäller homosexuella. Han tog sig också tid att under mina dagar i Beijing hjälpa mig att få kontakt med andra konstnärer, som kunde vara intressanta för utställningen.

Zhang Yuan är långt ifrån främmande för temat homosexualitet och mångfald när det gäller kön. 1996 filmade han i Beijing East Palace, West Palace (svensk titel: Det förbjudna palatset), den första kinesiska spelfilmen med homosexualitet som tema. Den visades 1997 på festivalen i Cannes, och ansågs av filmkritiker världen över som ett genombrott i Kinas filmhistoria. År 2000 filmade han Miss Jin Xing, om den första kines som genomgick könsbyte, en dansare som blev kvinna. Jin Xing är i dag en välkänd artist, som ofta medverkar i TV-shower. Men East Palace, West Palace kan fortfarande inte visas offentligt i Kina, vilket visar på hur komplex denna problematik är, där traditionen och systemet inte är de enda variablerna.

Jag frågade Zhang Yuan varför han intresserar sig för detta ämne. Han svarade: "Det är inte så lätt för en heterosexuell att behandla ämnet homosexualitet, man måste sätta sig in i och lära sig olika aspekter. Det är ju något som författare och konstnärer ofta står inför, att sätta sig in i något man själv inte har erfarenhet av, och förstå belägenheten och känslorna, och engagera sig i det helhjärtat." Han sa också: "Olika slags människor, som lever utanför samhällets mainstream, de är alla en del av samhället, och de ska visas samma respekt och inte nedvärderas. Det spelar ingen roll om det handlar om människor i fängelse, eller människor med en annan sexuell läggning, alla har rätt till respekt, alla har en huvudroll att spela."

Si Han, Curator

Zhang Yuan张元

1963 born in Jiangsu
1989 graduated from Beijing Film Academy
Lives and works in Beijing