Wei Jiangang

The Cream of the Queer Crop är en dokumentär som filmades av Wei Jiangang år 2010. I filmen intervjuas tio aktivister som arbetat med HBT-frågor i många år i Kina.

The Cream of the Queer Crop同志她她她他他他, Documentary 2010, Length 48 minutes

Wei Jiangang föddes i en småstad i Xinjiang i nordöstra Kina. Han studerade vid Teaterhögskolan i Urumqi, och sedan vid Shanghai Drama Academy. Efter examen där åkte han till Beijing och arbetade som skådespelare i teaterföreställningar och filmer. Han arbetade samtidigt som frivillig i olika socialt engagerade inhemska NGOs. Sedan 2005 har han varit rådgivare till UNICEF. Han har alltid haft ett starkt intresse för att utveckla det icke-statliga sociala arbetet. Under 5 år var han aktiv i en organisation som hjälpte förståndshandikappade, och använde teater som en metod för psykologiskt stöd och utveckling.

Under senare år har Wei Jiangang ägnat sig åt rörliga bilder och använt konsten till stöd för sociala rörelsers utveckling. År 2007 började han göra en serie videor för sajten queercomrades.com. Han har skapat och regisserat ett femtiotal videor, med både homosexuella och "vanliga" teman. Glädjande nog har sajten inte blivit förbjuden, och Queer comrades har främjat utvecklingen av visuell gay och lesbisk konst. Weis och hans kollegers videor på nätet har haft ett stort inflytande och betytt att många i Kina har fått en större förståelse för homosexualitet.

Si Han, Curator

Filmens synopsis

När homosexuella kineser pratar om hur det är i Kina så talar man ofta om att det finns gaybarer och att det finns gaysajter på nätet, två symboler för en förändring som skett. Och när det finns sådana mötesplatser, då har det skett ett framsteg i samhället. Det är i och för sig sant, men dessa barer och sajter är inte tillräckligt, det innebär inte att vi har ett medborgerligt samhälle med lika rättigheter för alla. Vi behöver ett större utrymme för samhälleliga aktiviteter. Det är ännu en lång väg att gå, men vi har börjat, vi är på väg. I denna episod framträder tio personer som arbetat i frontlinjen med HBT-frågor i många år. De är aktivister med olika bakgrund, ålder och kön, med det gemensamma målet att åstadkomma en förändring i Kina. Vi hoppas att de kan vara en inspiration och ett stöd i arbetet för ett bättre och mer pluralistiskt samhälle.

Wei Jiangang 魏建刚

Wei Jiangang
1976 Born in Xinjiang
1994-97 trained as an actor at the drama dept., Xinjiang Arts Institute in Urumqi and Shanghai Drama Academy
Lives and works in Beijing