Mu Xi

"Mitt videoverk Moth (silkesfjäril) har utvecklats ur serien Porträtt av unga, och smälter samman livskänsla med naturalism. Videon använder naturens fenomen, silkesmaskens transformation, och den otydliga könsrollen hos dansaren. Behån symboliserar det trälbundna tänkandet. Silkesfjärilen dyker upp gång på gång som en signal, en symbol för ett tillstånd av förändring, transformation. De ljusfläckar som syns i bilden mot slutet när kokongen brister och puppan blir fjäril symboliserar uppvaknande och försoning.

När människan är ung inleds kroppsliga och mentala förändringar; medvetenheten om könet har obegränsade möjligheter. Dessa två förhållanden är en nyckel till mina verk. År 2008 började jag skapa verk med temat "ungdom". Jag försöker skapa ett samtal om självkännedom, om skillnader mellan maskulin och feminin medvetenhet, om kön som byter plats, om nyfikenheten på och utforskandet av det motsatta könet. Den ungdomliga könsmedvetenheten är svävande, dansaren uttrycker denna förvirring. Transformationen från larv tiMu Xill fjäril symboliserar kroppens och medvetandets transformation.

Det feminina elementet är en symbol för reflektionen och utforskandet av könsidentitet, av kön som byter plats. Detta element visar sig på följande sätt: tråden bakom kroppen visar hur kvinnors underkläder snörar in. När fjärilens vingar syns framträder kvinnans bröst i bakgrunden. Papegojan, fjärilen och det mjuka dansspråket är också ett uttryck för det feminina elementet.

Kroppen är för mig poesi. Dansen är kroppens språk. Med kroppen som språk förklaras "det kvinnliga i mannens kropp" och "det manliga i kvinnans kropp". Dansens språk uttrycker uppvaknandet från förvirrad omedvetenhet, imiterar silkesmasken som börjar träda fram ur puppan och till slut vecklar ut vingarna, antyder människans begynnande medvetenhet om könet och lusten.

Varje människas inre är en oändlig rymd, ett ensamt universum. I videon finns knappast någon konkret bakgrund, den inre verkligheten är det som framhävs."

Mu Xi

Mu Xi 木西

1983 born in Shanghai
2002 graduated from Shanghai Arts Crafts College
2005 graduated from Shanghai Jianqiao University
Lives and works in Shanghai