Li Xiaofeng

Att se på Li Xiaofengs målningar är ett sätt att nå rofylldhet och stillhet, i en värld som vi inte alltid kan förstå. För Lin Xiaofeng bör konsten vara något som kan ge vår själ ro, inte motstånd. Hans målningar är inte predikningar eller satirer, de uttrycker bara en harmoni mellan människa och natur.

I hans Flower Boys är proportionerna mellan blommor och människor de omvända mot verkligheten, men ändå ger de ett så naturligt intryck. Varje blomma och blad bildar ett eget litet universum, där människan befinner sig, tankfull, lekfull. Munkarna eller eremiterna, nakna och utan hår, lever i glädje och hoppfullhet i en idyllisk och fredlig värld, långt från allt det smärtsamma som hemsöker oss i den verkliga världen. De är utan kläder och det finns inte heller någon frisyr som kan låta oss avgöra vilken tidsepok de lever i, tiden står stilla, den stilla ron skapar en översinnlighet.

Li Xiaofeng studerade traditionellt tuschmåleri i tio år, och åkte sedan i början av 90-talet till Europa och var aktiv i konstnärsscenerna i Prag, Paris och Amsterdam. Efter tio år åkte han tillbaka till Kina. Hans teknik har rötter i både den österländska och västerländska traditionen. Praktfullheten och lugnet, balansen och harmonin har tagit intryck av måleriet med blommor och fåglar från Songdynastin, av den italienske renässansmålaren Sandro Boticelli och den österrikiske målaren Gustav Klimt.

Summer Paradise från 1994 är ett av utställningens tidigaste verk. Inspirationen kommer från en sommardag i en park i Amsterdam, där homosexuella rör sig i samma frihet som vem som helst, öppet och synligt, och njuter av sommarens sol och friska luft. Li Xiaofeng har aldrig gjort någon hemlighet av sin sexuella läggning, och det har heller inte varit något som bekymrat honom. I det avseendet stämmer han själv överens med stämningen i sina målningar. Som den holländske konstkritikern Jhim Lamoree kommenterat: "[Lis] verk ger oss en känsla av hur det känns att vara i harmoni med sig själv och sin omgivning."[1]

Si Han, Curator

Li Xiaofeng

1968 born in Chengdu, Sichuan
1983-1986 Chengdu Art Academy, Sichuan
1986-1990 B.F.A. Art Institute, Tsinghua University


[1] The Ideal not the Reality, L.J Art Space, Beijing 2006.