Han Meichao

Min konst visar fram mitt personliga växande och min förståelse för livet och samhället. Sedan år 2006 har föremålen för min fotokonst varit människor i min omgivning som jag känner väl, de flesta i en speciell grupp – mina homosexuella vänner, säger Han Meichao

Det som lockade mig från början var deras litet hemlighetsfulla, udda livsstil, brokig, flärdfull. Jag blev själv en del i gruppen. Jag ville genom fotot försöka förstå vad dessa unga homosexuella män gjorde, hur deras livsstil skilde sig från det socialt accepterade "normala".

Det första som Gud har uppenbarat för mig är detta: Gud accepterar mig som ateist. Därför vill jag stanna upp inför honom i tillbedjan och bön. – Han Meichao

-Men allt eftersom jag utvecklades på ett personligt plan och min fotokonst fördjupades, så skedde stora förändringar i mitt synsätt. Jag upptäckte att för många var homosexualitet mer en fråga om "ett val" än "något givet". Jag håller med Foucault om att kön kan ses som en social konstruktion. De jag fotograferade kunde tyckas leva ett liv utanför det normala, utan solljus, men de var de mest idealistiska, de vågade öppet vägra samarbete och underkastelse under orättfärdiga regelsystem, under maktens tvång. De tog kontroll över den frihet de själva valde. De hade en passionerad glöd inför livet.

-Jag vill dokumentera min och deras livsinställning i en turbulent tid. I mina foton står friheten som huvudtema i kontrast till systemets undertryckande."

-Att göra homosexualitet till tema för fotot, att lyfta fram det i offentligheten är i sig riskfyllt. Jag vet att jag utsätter mig för faran att bli marginaliserad. Men jag tror på värdet av det jag gör, och jag måste stå för mina egna principer, oavsett riskerna. Därför vill jag lyfta fram och visa värdet i det som idag är förvisat till ett undanskymt gränsland och låta det införlivas som en del i det samhälleliga samtalet."

Verket Det första Gud uppenbarade för mig använder som form det traditionella kinesiska måleriet på rulle för att skapa ett altare. Modellerna i fotot är Han Meichao själv och hans pojkvän. Rullen är i sig själv väldigt lätt, altaret är en plats med stor tyngd:

- Att förena det lätta med det tunga är en motsats, som också i bilden blir en förlängning av min egen kamp och motsägelsefullhet. Ena stunden det som är för handen, den kroppsliga glädjen, det lätta sinnet, andra stunden det inre trycket, tungsinnet. Jag känner en fromhet inför Gud, men samtidigt hela tiden en känsla av skuld. Jag vill knäböja, men jag vet inte vem jag ska knäböja inför."

-Det första som Gud har uppenbarat för mig är detta: Gud accepterar mig som ateist. Därför vill jag stanna upp inför honom i tillbedjan och bön."

Texten bygger på intervjuer med Han Meichao gjorda 2011-2012.
Si Han, Curator

Han Meichao韓美鈔

1985 born in Fuxin, Liaoning
2009 graduated from the Photography Dept., Lu Xun Art Academy
Lives and works in Beijing