Chi Peng

Chi Peng föddes 1981 i Shandong, studerade konst för nya medier i
Peking, och blev kvar där. Han använder foto och Photoshop för att visa
upp en sällsam förening av en inre och en yttre värld, bortom det
verkliga men samtidigt synnerligen verklig. I många verk använder Chi
Peng bilden av sig själv, eller kanske ska man säga en kopia av det egna
jaget. I serien Sprinting Forward ser vi otaliga Chi Peng planlöst
springande, i korridorer, i bostadshus, under en vägöverfart, längs den
röda muren, jagad av röda flygplan.


I serien I Fuck Me älskar två Chi Peng utan hämningar, på kontoret, i en telefonhytt, i en offentlig toalett, i ett badrum. Han försöker förvirrad fly från tryck och rädsla, och söker samtidigt sig själv.

Om de senaste tio årens konstnärliga verk har Chi Peng själv sagt: "En process att söka mig själv. Förut kände jag mig förvirrad, ville fly, men i slutändan landade det i mitt eget jag." Självreflektionen är en nyckel till förståelsen av hans verk. Spegelbilderna i Consubstantiality uttrycker detta mest direkt. Det är ett slags självkärlek, men är också relaterat till sökandet efter sig själv. Chi Peng: "I det undermedvetna kan du plötsligt upptäcka att ett annat du själv lever i denna världen, och du vill söka rätt på honom. I själva verket är han väldigt nära dig, och kan låta dig se klart en annan del av dig själv."

Min djupaste önskan är att leva mer ohämmat, mer egensinnigt, mer Chi Peng.

I Kina är det mycket ovanligt att en konstnär öppet vågar erkänna sin homosexualitet. Men genom konstnärer som Chi Peng syns ett hopp och ett kinesiskt samhälle i förändring mot större värdepluralism. I serien I Fuck Me visualiseras en ohämmad homosexuell könsakt. I kontorslandskapet finns ingen annan, toalettens dörr är öppen, det antyder att Chi Peng inte bryr sig om vad någon annan skulle tycka. Övergångsskylten vid telefonhytten har två "gubbar", det blir ett ifrågasättande av heteronormen. Efter åskådarens första förvåning inför mötet med det hämningslösa kan en djupare förståelse växa fram, för konstnärens ärlighet mot sig själv och konstens fasthållande vid det verkliga.

I Chi Pengs verk finns också mycket kritisk eftertanke om samhälle, politik och tradition. Men det som skiljer honom från äldre generationers konstnärer är att eftertanken utgår från individens synvinkel, inte från en generations eller ett kollektivs. Denna individualitet och det konstnärliga uttryckssättet har lättare att beröra, och representerar potentialen hos den nya generationens konstnärer. I Journey to the West – Now-ing förvandlar sig Chi Peng till apkungen Sun Wukong, en inkarnation av problembarnet och rebellen. Han står med ryggen mot åskådaren (står tillsammans med åskådaren), med vapen i hand, redo för strid. Himmelska fridens port, som leder mot Förbjudna staden, symboliserar den traditionella kulturen och den politiska makten. Gorillan som ligger på denna själva symbolen för Kina är kanske från en Hollywoodfilm. Inflytandet i Kina av den västerländska kulturens hegemoni är också objektet för apkungens utmaning. I verket bränner en orädd oberoende anda och en samhällelig kritik.

I Mood Is Never Better Than Memory—February, detta till synes sockersöta verk, ryms i själva verket något annat, ett "utan alternativ". Den traditionella kinesiska familjesynen tvingar många homosexuella att gifta sig för att tillmötesgå föräldrarnas önskan om barnbarn som kan föra släktledet vidare. Chi Peng upplever också i det avseendet ett stort tryck. I ett samtal jag hade med honom sa han att han och hans pojkvän funderade på att adoptera ett barn. Hans föräldrar säger "det spelar ingen roll för oss hur du lever, bara du kan ge oss en sonson". I bilden syns ett äldre par längre bort på bryggan, och på avstånd från dem – avståndet mellan generationerna? – två män som promenerar lugnt och leder ett barn. Jag tänker personligen att om de två har adopterat barnet för att de själva ville det och inte för att uppfylla sina föräldrars önskan, så kan det vara en bild av kinesiska homosexuellas Eden.

I Chi Pengs bortomverkliga bilder ser jag en verklig individ, en idealist som inte värjer sig för verkligheten.

Si Han, Curator

Chi Peng

1981 born in Yantai, Shandong
2005 graduated from the Digital Media Dept., Central Academy of Fine Arts (CAFA), Beijing
Lives and works in Beijing