Cheng Juanzi
& Song Jianing

När jag efter tre år ser tillbaka på mitt och Song Jianings verk Cong 丛 framkallas många tankar och känslor.

Detta verk skapades från första början med förhoppning om att med ett kroppsligt språk uttrycka en känsla mellan personer av samma kön, speciellt en känsla mellan två kvinnor. Den känslan är inte densamma som mellan två män. Jag tror att känslorna mellan två kvinnor ibland blir ett ömsesidigt sammanflätande, beroende, en dragning till det som är lika. Två mjuka ihoptrasslade individers kamp, som samtidigt lutar sig mot varandra.

De känslor mellan personer av samma kön vi talar om skulle en del kalla vänskapskänslor, andra skulle använda ordet kärlek, åter andra skulle se det som en slags relation mellan "ett jag och sig själv", därav den engelska titeln Me and I.

Men videons titel på kinesiska är Cong丛 . Tecknet 丛 består av två människor 人人 och en tråd 一som förbinder, och betyder "tillsammans", "samlas ihop". Den röda tråden i videon symboliserar förbindelsen mellan två människor, eller mellan "jag och mig själv". När den röda tråden slits av uttrycker det huvudpersonernas kamp och smärta.

Jag vill tillägga att det också är en berättelse om försoning. Men inte en ömsesidig försoning, utan en försoning med sig själv, kanske genom en annan människa, eller kanske genom att ha sett ett annat "sig själv". Är det inte så för oss alla?

Cheng Juanzi

Cheng Juanzi & Song Jianing 成涓子&宋嘉宁

Cheng Juanzi
1987 born in Beijing
2009 graduated from Art School at People's University, Beijing
Currently studying new media art at Academy of Visual Arts in Leipzig

Song Jianing
1987 born in Heze, Shandong
2009 bachelor degree in New Media Art at People's University
Lives and works in Beijing