A WAY AWAY - Förbjudna bilder

25 september 2019, kl. 18:00 - 19:00

Följ med Aoife O'Brien, intendent Oceanien, och Olof Tiderman, museipedagog på en visning av utställningen "A way away - Svenska fotografier möter världen 1868 - 2018" samt andra utställningar som berör australiensiska kulturer.

Var: Etnografiska museet, Stockholm
Pris: 20 kr; fritt under 18 år
Ytterligare information: OBS! På engelska med översättning till svenska. In English with translation in Swedish.

I museets tillfälliga utställning "A way away - Svenska fotografer möter världen 1868-2018" kan besökarna se bilder av människor av aboriginskt ursprung som från vissa perspektiv kan ses som upprörande och problematiska. För aboriginska människor och personer från Torres Strait-öarna förekommer oftast en mycket stark känslighet rörande fotografier som visar avlidna ättlingar.

Följ med Aoife O'Brien, intendent Oceanien, och Olof Tiderman, museipedagog på en visning av utställningen och en diskussion kring de etiska frågor rörande uppvisandet av fotografier som visar människor från australiensiska ursprungskulturer. I de flesta västerländska samhällen förekommer inte denna känslighet på samma sätt.

Under visningen tar vi oss även till utställningsavdelningarna "Ursprungsfolk i tre klimat: Australien" samt "Skelettjägaren" och diskuterar etiska problem kring kraftladdade föremål och mänskliga kvarlevor. Hur hanterar museet dessa frågor? Vad visas/vad visas inte? Vad finns och har funnits i samlingarna? Hur ser framtiden kring hanterande av liknande fenomen ut?