Hjälp oss utveckla nya digitala lärresurser

Vill du vara med och utveckla nya rikstäckande digitala lärresurser för skolan?
Arbetar du som lärare i grundskola eller gymnasium inom ämnen som Historia, Religion, Samhällskunskap, Geografi eller Svenska? Världskulturmuseerna är nu i färd med att utveckla nya digitala lärresurser och vi behöver din hjälp.

På våra fyra museer – Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg – finns en samling på över 500 000 föremål och ett nationellt uppdrag att berätta om världens olika folk och kulturer.

Sedan tidigare har vår myndighet producerat uppskattade lärplattformar som Human Nature skola och Allt har en historia.

Nu undrar vi vilka nya produktioner vi bör satsa på och hur koncepten, innehållet och pedagogiken bör utformas så att det ska bli så användbart som möjligt för skolan, lärarna och dess elever?

Förslagen och koncepten vi arbetar med just nu är:

Världens religioner

Målgrupp: Religion i grundskola (Åk 7-9) och Religionskunskap i gymnasiet.

Våra samlingar och utställningar berör världsreligioner som kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism, men berättar även om schamanism, synkretism och olika urfolks trosutövningar och världsbilder, från den arktiska tundran till Amazonas djungler. Vi kan även berätta om människans eviga relation till högre makter och hur olika historiska trosuppfattningar legat till grund för nu levande religioner.

Demokrati, individens rättigheter, politiska styressätt och samhällets resurser

Målgrupp: Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion och värdegrund i grundskola (Åk 7-9) och gymnasium.

Våra samlingar berättar om såväl forna kulturer som samtida lösningar på att lösa ett samhälles utmaningar och fördela dess resurser. T ex klanvälde, enväldigt kungadöme och kommunism. Hos oss finns även sådant som berör demokratins fem pelare - rättvisa val, jämlikhet, öppenhet, frihet och allas deltagande. Hur har vi format våra samhällen och vår maktfördelning? Vems röst gör sig hörd, och vems gör det inte?

Världens normer och ideal

Målgrupp: Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion och värdegrund i grundskola (Åk 7-9) och gymnasium.

Vad menas med normer och är de bra eller dåliga? Vilka skönhetsideal fanns i det forna Egypten? Vad handlar egentligen den kinesiska fotbindningen om? Vilka attribut markerade status och klass i samurajernas Japan? Vad var en "manskvinna" på den nordamerikanska prärien? Vilka tankar om manlighet berättar myrhandsken från Amazonas om? Hur skapas olika ideal idag och hur har de förändrats under historien?

Världens myter

Målgrupp: Svenska, Religion, Historia och Dramatik i grundskola (Åk F-9) och gymnasium.

Skapelsemyter från Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika. Hjältesagor från grekisk och romersk mytologi. Hinduiska gudaberättelser och sedelärande historier från när och fjärran. Hur har myter använts som förklaringsmodeller? Våra samlingar gestaltar och levandegör legender från en hel värld.

Koncepten är än så länge på idéstadiet men vi tänker oss ett konceptuellt upplägg som använts inom Human Nature skola och Allt har en historia – kortfilmer, introduktions-texter, fördjupningstexter, bilder, kartor, övningar, frågor, lärarhandledningar och länkar – allt kopplat till skolans läroplaner och värdegrund.

För exempel på digital lärplattform – se Human Nature skola:

http://humannatureskola.se/

För exempel på avsnitt, kortfilmer och pedagogik – se Allt har en historia. Världshistorien genom Världskulturmuseerna:

http://www.varldskulturmuseerna.se/program-pedagogik/allt-har-en-historia/

Om du är intresserad av att delta i utvecklingen av nya digitala lärresurser hör av dig till oss senast den 22 maj via mejl till:

Ange namn, skola, årskurser, ämnen, samt vilken eller vilka av de konceptuella förslagen som du är intresserad av att vara med och utveckla.

Inledningsvis siktar vi på att anordna ett eller flera webbinarium och digitala möten i slutet av maj och/eller juni:

Torsdag 28 maj kl 16.
Tisdag 16 juni kl 14.
Om tiderna inte passar - hör av dig så hittar vi en passande lösning.

Väl mött!