Världskulturmuseernas programverksamhet

Programverksamheten är en omfattande del Världskulturmuseernas utbud med ungefär 500 programpunkter per år. Det handlar om allt från det enkla samtalet och seminariet till större konserterer och föreställningar med världsartister.

Verksamheten är en viktig del av museiupplevelsen, fyller flera funktioner och följer olika spår. Programaktiviteter ger oss möjlighet att arbeta snabbare än vad utställningsmediet oftast tillåter. Med program kan vi ge dagsaktuella perspektiv på händelser eller dela med oss av de senaste forskningsrönen inom våra områden. Genom våra internationella kontaktnät gästas vi ofta av författare och experter.

Vi arbetar också ofta kring ett gemensamt tema för utställningar och program. Det ger oss möjlighet att täcka in flera aspekter av kulturarvet, inte minst det immateriella som exempelvis musik. Vi kan också ge bredd och djup till museernas samlingar. Programverksamheten är ett komplement till utställningarna.

Vi har en enhet för Pedagogik & Program i Stockholm och en i Göteborg.

Läs mer om programverksamheten vid våra museer här:

Etnografiska museet

Östasiatiska museet

Medelhavsmuseet

Världskulturmuseet