Pedagogisk verksamhet

Tillsammans har Världskulturmuseerna en omfattande pedagogisk verksamhet och erbjuder visningar som är anpassade till olika undervisningsnivåer, från förskola till högskola.

Genom visningar, skapande verksamhet och specialprogram inbjuder vi till diskussion och reflektion kring olika kulturella uttryck och den föränderliga och globaliserade värld vi lever i.

Vårt utbud knyter an till flera av skolans ämnen, såsom historia, samhällskunskap, kultur, arkeologi, religion, geografi, bild, musik och språk. Programmen kan skräddarsys efter behov och önskemål. Vi har olika fokus på vår verksamhet.

Läs mer om skolprogramverksamheten vid de olika museerna:

Etnografiska museet

Östasiatiska museet

Medelhavsmuseet

Världskulturmuseet

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev om skolprogram för museerna i Stockholm klicka här. För Världskulturmuseet i Göteborg klicka här.

I vårt pedagogiska kalendarium kan du se fortbildningar och andra aktiviteter vi anordnar för dig som pedagog.