Digitala lärresurser

Kan er klass inte ta er till museet?
Här hittar du alla lärresurser som Världskulturmuseerna erbjuder.

BESÖK MUSEERNA DIGITALT

Ni kan gå runt i museerna själva genom Google Arts & Culture.

Medelhavsmuseet

Etnografiska museet

Östasiatiska museet

Världskulturmuseet


Allt har en historia

Våra fyra museers gemensamma samling av föremål kan berätta om många olika aspekter av världshistorien och människans utveckling, dess olika kulturer, riken och epoker.

Via föremål, kortfilmer och anknutet lärandematerial gör vi nedslag i världshistorien från de första jordbrukande kulturerna till dagens samhälle.

Allt har en historia


Human Nature skola

HUMAN NATURE är en utställning som handlar om masskonsumtionens påverkan på vår planet och lyfter frågor om omställningar och förhållningssätt för en mer hållbar värld. HUMAN NATURE SKOLA är särskilt framtagen för skolan i samarbete med lärare.

Human Nature skola


EGyptenutställningen

Egypten har en lång historia, från de första bosättningarna i Nildalen för omkring 7000 år sedan fram till idag. Under långa tider styrdes landet självständigt av enväldiga kungar – faraoner. Under andraingick det i större riken, som det persiska, romerska och osmanska. De gamla traditionerna och tankemönstren levde vidare länge efter de sista faraonerna.

Välkommen på en vandring genom Egyptens historia!

http://egypten.medelhavsmuseet.se/


TILLSAMMANS

Tillsammans är tryggt, roligt och starkt. Men det kan också vara jobbigt och svårt. Ingen kan leva helt ensam. Alla behöver vi varandra.

Tillsammans är en utställning där vi kan leka och lära av varandra. Här inne kan vi dansa, bråka och bli sams. Skiljas åt och träna på att förstå varandra. Välkomna in och upplev världen tillsammans!

http://tillsammans.varldskulturmuseet.se/


Magasinet - en etnografisk skattkammare

Museets magasin är stängda för allmänheten och till och med för en stor del av personalen. Där förvaras hundratusentals föremål bakom lås och säkerhetsdörrar. Nu bjuds du som besökare in i en miljö som återspeglar mängden och mångfalden i museets samlingar.

http://magasinet.etnografiskamuseet.se/