Vems världshistoria?

Vem eller vilkas världshistoria berättas? Frågan bör absolut ställas. Tolkningarna kring världshistorien och dess mest betydande inslag är många, de har förändrats över tid och kommer så fortsätta att göra.

Filmerna och dess kronologi utger sig inte på något sätt för att vara heltäckande. Urvalet har gjorts utifrån utställda föremål på Världskulturmuseernas fyra museer; Världskulturmuseet i Göteborg, samt Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm.

En naturlig startpunkt är skarven mellan förhistorisk tid och historisk tid - de tidiga flodkulturerna, jordbrukets uppkomst, de första statsmakterna och skriftspråken vid Gula floden i Kina och i det forna Egypten. Vår egen samtid är en lika klar avslutning. Där emellan har föremål valts som på flera sätt kan berätta om olika aspekter av världshistorien och människans utveckling – viktiga samhällsfenomen och förändringsmönster. Betydande riken, imperier och kulturer som haft stor inverkan på människor under historien, såväl som idag. Synen på människan, på liv och död, på gudomligheter, religion och hur man ska leva sitt liv. Män och kvinnor, möten mellan människor, krig och erövringar. Vår vardag, vårt arbete och vilka utmaningar vi som människor ställts inför.

Kunskapen om människans historia och vad olika föremål kan berätta är i ständig omvandling och sakta lär vi oss mer och mer. Möjligen kommer vi i framtiden behöva omvärdera en viss del av den kunskap som vi förmedlar via filmerna. Fler berättelser känns säkerligen igen från annan historieskrivning, men målet har varit att vara så globala som möjligt och visa upp andra perspektiv än det eurocentriska. Att så gott det går berätta om ett vitt omfång av världens olika historiska kulturer via ett tiotal föremål och filmer. Av format- och resursskäl har begränsningar gjorts kring hur mycket vi kunnat berätta om en specifik epok eller kultur. Vissa aspekter och skildringar kan därför saknas, men förhoppningvis leder användarens fördjupning i ämnet till en vilja att söka efter mer kunskap i andra källor. Materialet kommer sakteliga att utvidgas men tiden får utvisa om fler filmer kommer produceras.

Många är de föremål som har en historia att berätta...