Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Imperium – En stat som kontrollerar ett större område som innefattar flera olika folk och kulturer, oftast skapat genom krig och erövring.

Propaganda – Meddelande eller bild som är avsedd att framföra ett speciellt budskap och/eller för att framkalla positiva eller negativa känslor för något.

Manga – Japanskt serietecknande.

Anime – Japansk tecknad film.

Samurajer – Japansk adel- och krigarklass.

Andra Sino-Japanska-kriget – Krig mellan Japan och Kina, 1937-1945.

Kimono – Traditionell japansk klädedräkt.