Japanska imperiet - För lärare

Introduktion lärarhandledning

Lektionsupplägg:

Föremålen och filmen kan förslagsvis användas som en fördjupning inom undervisningen om världskrigens era och det Andra världskriget, med fokus på kriget i Asien och Stillahavsområdet.

Se spåren 1900-talet och fram till idag och Synen på människan

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Innan filmen/föremålet

Inled undervisningen med att lära om världskrigens era. Om olika samhällen under början av 1900-talet. Industrialismen, nationalismen, europeisk kolonialism och imperialism, världshandel, äldre kejsarsamhällen, nyare demokratier, storpolitik och konflikter, Första världskriget, Mellankrigstiden, kommunism, fascism, nazism, samt inledningen av det Andra världskriget.

Berätta om vad ett museum är.

Se avsnittet om europeisk kolonialism och imperialism i Afrika under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Kungariket Benin och den brittiska erövringen 1897

Till filmen/föremålet

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.

Efter filmen/föremålet

Besök Östasiatiska museet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningen "Japan – föremål och bilder berättar". Ta del av skolprogrammet "Kinas, Japans och Koreas kultur och historia" eller "Kolonialism och imperialism" och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Besök Etnografiska museet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningen "Japan" om Japan under Edoperioden (ca 1603-1868). I denna utställning finns en avdelning om Ainu – minoritetsfolk i främst de norra delarna av Japan (Hokkaido) samt Sachalin och delar av nordöstra Ryssland. Boka ett skolprogram  och låt en av museets pedagoger visa er runt.