2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

 • Vilket är sängtäckets propagandabudskap? Hur syns det?
 • Vilka var samurajerna? Hur syns samurajernas ideal på täcket?
 • Vad hände med det japanska samhället då landet "öppnades" i mitten av 1800-talet?
 • Berätta om det Andra Sino-japanska-kriget och slaget om Nanjing!
 • Vilka andra stater allierade sig Japan med under det Andra världskriget? Mellan vilka stater och samhällssystem/politiska system stod kampen främst under kriget?
 • Pearl Harbor är ett namn som är vida berömt i historien. Berätta mer om vad det var och vad som skedde där! Sök ytterligare fakta!
 • Hur stort var det japanska imperiet när det var som störst?
 • Vilka var idealen för pojkar och flickor i imperialismens Japan?
 • Var och när släpptes de amerikanska atombomberna över Japan?
 • Vad hände med det japanska samhället efter det Andra världskriget?

Reflekterande frågor

 • Redogör för och diskutera likheter och skillnader mellan den italienska fascismen, den tyska nazismen och den japanska imperialismen i fråga om makt, politik, krig, ideal, människosyn och samhälle.
 • Jämför sängtäckets propaganda med annan propaganda och/eller reklam från idag. Sök efter tre exempel. Berätta om budskapet och hur detta gestaltas i bilderna.

Övningar

Läs fördjupningstexten "Propaganda under det japanska imperiets dagar – Textil och bild". Sök via webblänkarna efter andra propagandabilder från museets samling. Välj två stycken och berätta kort om motiv, budskap, likheter och skillnader.

Jämför sängtäckets propaganda med annan krigspropaganda från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Sök efter tre exempel från andra länder. Berätta om budskapet och hur detta gestaltas i bilderna. Diskutera likheter och skillnader.