Spåren genom världshistorien - Synen på människan

Det forna Egypten
Antikens Grekland
Romarriket
Kina (Tangdynastin)
Inkariket
Benin (Västafrika)
Japan (Imperium och världskrig)
Sydafrika (Frigörelse från Apartheid)

När du har sett spårets alla avsnitt kan du arbeta vidare med följande frågeställningar:

Frågeställningar

  • Hur såg man på den egyptiske kungen farao i det forna Egypten? Vilken roll spelade han? Vad var folkets relation till honom?
  • En tid efter att den kvinnliga egyptiska prästinnan Senetites levt kunde egyptiska kvinnor inte längre inneha rollen som präster. Vad kan orsakerna vara bakom denna förändring? Går det att i denna förändring spekulera något kring synen på män och kvinnor?
  • I den antika grekiska stadsstaten Aten skapades ett förhållandevis nytt politiskt styressätt och samhällssystem. Vilket? Hur var dess syn på människan i jämförelse med tidigare tankar?
  • I Rom fanns under republikens dagar liknande tankar kring makt och politiskt styressätt. Precis som i Grekland var däremot inte alla människor representerade i detta synsätt - vilka fanns inte med och varför var det så? Sök svar!
  • I och med det Arabiska riket och olika kristna riken spreds tankar om en rådande Gud och att alla människor var skapade i avbild av denne. Utveckla resonemanget kring denna syn på människan och jämför med tidigare tankar!
  • Under den kinesiska Tangdynastins era lät människor från de högst uppsatta samhällsgrupperna uppföra stora gravmonument över sig själva, sina familjer, härskarna och gudarna de trodde på. De mindre välbeställda hade inte samma möjlighet. Vad kan dessa omständigheter berätta om samhällen och syn på människor? Eller kan liknande gravar och gravföremål från förr överhuvudtaget berätta om sådana relationer? Vad finns det för problem kring skildringen av historiens människor utifrån gravföremål?
  • Berätta utifrån exemplen på europeisk kolonialism i Sydamerika, Nordamerika och Afrika om rasismen, dess historia och européernas syn på människor från andra kontinenter.
  • Under 1900-talet fördes olika kamper mellan olika politiska system, ideologier och samhällssystem. Berätta och resonera kring olika synsätt på människor och samhällen utifrån de olika systemen. Ta upp begrepp som demokrati, diktatur, hierarki, kommunism osv.
  • Vad kan den sydafrikanska arbetsrocken berätta om förändringen för kvinnor under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet?
  • Vad finns det för synsätt på människor i dagens värld? Resonera utifrån begrepp makt, traditioner, möjligheter, status, ekonomi, arbete, klass, kring aktörer som män, kvinnor, barn, vuxna, äldre, hbtq-personer, samhällsgrupper, personer med invandrarbakgrund osv