Spåren genom världshistorien - Globala kontakter

Arabiska riket
Kina
Inkariket
Nordamerika
Benin (Västafrika)

När du har sett spårets alla avsnitt kan du arbeta vidare med följande frågeställningar:

Frågeställningar

  • Hur långt gick kontakterna med andra folk och kulturer under forntiden (fram till och med 3000 f.v.t), före de första stora rikenas tid? Vilka hade folk kontakter med och varför? Sök svar och spekulera!
  • Vad kallas idag det nätverk av handelsvägar över den europeiska- och asiatiska kontinenten som under äldre tid band samman riken som det arabiska och kinesiska?
  • Vad spreds utmed detta nätverk? Ge exempel!
  • Hur och när började kontakterna mellan européerna och världens övriga folk och kulturer bli helt igenom globala och sträcka sig över hela jordklotet? Vad ledde detta utbyte till såväl på kort som lång sikt? Ta upp begrepp och fenomen som handel, kultur, hälsa, sjukdomar, konflikter, människosyn, uppfinningar, statsbildningar osv.
  • Berätta om hur Arabien, Kina, Sydamerika, Nordamerika och Västafrika var hoplänkade under äldre historisk tid via handel och ekonomi. Ge exempel! Jämför med handel och ekonomi i dagens globaliserade värld. Vilka likheter och skillnader finns?