Spåren genom världshistorien - Forntiden och Antikens värld

Neolitikum / Bondestenåldern (Kina) / De första jordbrukarna
Det forna Egypten
Antikens Grekland
Romarriket

När du har sett spårets alla avsnitt kan du arbeta vidare med följande frågeställningar:

Frågeställningar

  • Berätta om synen på liv, död och religion under forntiden och antiken! Vilken roll spelade religionen och gudarna i människornas liv? Ta upp fenomen som präster, tempel, offer, vardag, liv och död. Vad trodde folk hände när de dog? Vilka likheter och skillnader fanns mellan arbetsspårets olika riken/kulturer och tider? Hur är synen på liv, död och religion i Sverige och i dagens värld jämför med förr i tiden? Jämför!
  • Berätta om olika politiska styressätt och samhällssystem under forntiden och antiken! Hur styrdes rikena? Vilka olika samhällsgrupper fanns? Jämför! Vilka likheter och skillnader fanns? Hur är det i dagens Sverige och övriga världen? Jämför med äldre tiders riken och kulturer!
  • Hur avbildades människan i bild eller skulptur under forntiden och antiken? Jämför Egypten, Grekland och Rom!
  • Hur påverkade kulturerna i det forna Egypten samt Antikens Grekland och Rom varandra? Ta upp begrepp som religion, makt, handel, språk, myter, vetenskap osv. Sök vidare efter svar!
  • Vilka drag och fenomen från de olika kulturerna och tiderna lever kvar i dagens Sverige och i övriga världen? Sök vidare efter svar!