Spåren genom världshistorien - 1900-talet och fram till idag

Europeisk imperialism (Benin, Västafrika)
Världskrigens era (Japan)
Avkolonisering, politisk kamp och frigörelse (Sydafrika)
Dagens värld och människor – 2000-talet, krig, flykt, migration, klimat, miljö och framtid

När du har sett spårets alla avsnitt kan du arbeta vidare med följande frågeställningar:

Frågeställningar

  • På vilket sätt kan Storbritanniens erövrande av kungariket Benin år 1897 ses som ett exempel på en av orsaksfaktorerna bakom det Första världskriget? Utveckla och resonera kring övriga faktorer bakom Första världskrigets utbrott!
  • Vilka olika slags samhällssystem och ideologier stod mot varandra under olika delar av 1900-talet? Första världskriget? Andra världskriget? Efterkrigstiden (från 1945)? Sök svar!
  • Berätta om några olika imperier och kolonialmakter och deras koloniala områden under 1900-talet. Vart hade man sina kolonier? När inleddes avkoloniseringen av dessa?
  • Berätta om avkoloniseringen i Sydafrika och den svarta befolkningen frihetssträvan! Ta upp begrepp som kolonisering, frigörelse, Apartheid och frihetskamp.
  • Hur ser vi det konfliktfyllda 1900-talets effekter i dagens värld och samhällen? Ge några exempel utifrån begrepp som makt, rikedomar, resurser, kultur, ideologi osv.