Spåren genom världshistorien

Avsnitten kan fungera som enskilda delar eller som delar av ett större studieområde – spår.

Till de olika spåren finns frågeställningar att arbeta vidare med.

Forntiden och Antikens värld
Neolitikum (Kina), Egypten, Grekland och Rom

Utomeuropeiska riken och imperier
Arabiska riket, Kina och Inkariket

Globala kontakter
Arabiska riket, Kina, Inkariket, Nordamerika, Benin (Västafrika)

Den europeiska koloniseringen
Inkariket, Nordamerika och Benin (Västafrika)

1900-talet fram till idag
Europeisk imperialism (Benin, Västafrika)
Världskrigens era (Japan)
Avkolonisering, politisk kamp och frigörelse (Sydafrika)
Dagens värld och människor – 2000-talet, krig, flykt, migration, klimat, miljö och framtid

Synen på människan
Egypten, Grekland, Rom, Kina, Inka, Benin, Japan, Sydafrika