Romarriket - För lärare

Introduktion lärarhandledning

Lektionsupplägg:

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion och/eller fördjupning till undervisningen om Romarriket. Det kan fungera som ett studieområde i ett vidare studium kring Antikens värld (Se spåret Forntiden och Antikens värld).

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Innan filmen/föremålet

Inled undervisningen med att berätta om det Antika Grekland, de grekiska stadsstaterna och den grekiska kulturens spridning.

Berätta om arkeologi som vetenskap.

Berätta om vad ett museum är.

Till filmen/föremålet

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.

Efter filmen/föremålet

Fördjupa er kring Romarriket och den romerska kulturen.

Besök Medelhavsmuseet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningsytorna som berör det Romarriket. Ta del av skolprogram som "Antikens värld", "Antikens ansikte", "Medelhavet runt" och "Medelhavets myter" och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Studera den romerska mytologin, religionen och gudarna.

Fördjupa ker ring den romerska kulturen och fenomen som statssystem/politik, arkitektur, uppfinningar, innovationer och kristendomens spridning.

Diskutera hur de antika romerska influenserna lever kvar i dagens samhälle.

Diskutera bilden av det romerska imperiet i dagens populärkultur i form av filmer, tv-serier, litteratur och dataspel. Studera exempel som serietidningen Asterix, filmen Gladiator och tv-serien Rome.

Se filmen om det museiföremål som berättar om det Antika Grekland.

Fortsätt med spåret om studieområdet "Forntiden och Antikens värld" och diskutera och svara på frågor kring det Antika samhället.

Besök Medelhavsmuseet i Stockholm eller Världskulturmuseet i Göteborg (eller liknande museum) och de utställningsytor som berör det Arabiska riket och Islam. Ta del av skolprogram som berör detta studieområde och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Fortsätt med nästa film och webbmaterial i serien om världshistorien - Arabiska riket.

Fortsätt med spåret om studieområdet "Synen på människan" och Tangdynastins Kina.