2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

• Statyn kommer från Romarriket - Hur växte detta rike fram och hur kom det att utvecklas? Beskriv genom att använda ord som republik, kungadöme, imperium, kejsardöme och stadsstat.
• Hur stort var Romarriket när det var som störst?
• Vad är statyn gjord av och hur såg den ut från början? Varför har den förändrats?
• Var stod troligen statyn och vad har den använts till?
• Vem föreställer statyn? Hur kan vi se detta?
• Hur var det romerska samhället uppdelat? Vilka samhällsgrupper fanns?
• Hur skiljer sig den romerska porträttkonsten från den antika grekiska och forna egyptiska?

Reflekterande frågor

• Hur ser vi influenser från Romarriket i dagens västerländska samhällen? Fundera och ta reda på mer! Ta upp begrepp och fenomen som politik, konst, arkitektur, språk, vetenskap, dramatik och litteratur.
• Berättelser om Romarriket är populära och figurerar inom film, tv, litteratur och dataspel. Vad brukar dessa berättelser ofta handla om och vilka människor brukar ofta porträtteras? Varför tror du att det är så och varför kan den bilden vara problematisk? Fundera och sök vidare efter svar!
• Hur levde människorna i Sverige under denna tid? Hur såg samhällena ut?

Övningar

• Finns det slaveri idag? Undersök och berätta på 1 sida. Jämför med äldre tiders slaveri.
• Berätta om olika politiska system som finns idag och som funnits under historien. Nämn exempelvis klansamhälle, kungadöme, fascistisk diktatur, demokrati, komunistisk stat. Vilka fördelar och nackdelar anser du finns i de olika systemen. Vilket föredrar du?
• Vem kan statyn föreställa? Berätta om en dag i en romersk ämbetsmans liv. Skriv 1-2 sidor och ta upp begrepp och fenomen som bostad, familj, yrke, politik, mat, nöje osv