Romarriket – Staty föreställande ämbetsman ca 50 F.V.T. – 10 E.V.T.

Med stor sannolikhet växte Romarriket fram som en stadsstat runt staden Rom i nuvarande Italien under 700 -talet f.v.t. Från att ha varit ett kungadöme blev riket under 500-talet f.v.t. en republik som styrdes av folkvalda företrädare.

Efter en militär expansion först i närområdet och sedan bortanför den italienska halvön, utvecklades riket till ett imperium som kontrollerade alla landområden runt Medelhavet; däribland Grekland, Nordafrika och delar av Mellanöstern. Romarriket kom att sträcka sig ända upp till dagens Skottland. Runt åren för vår tideräknings början förändrades statssystemet till ett kejsard��me under ledning av Roms förste kejsare, Augustus.

Många av de samhällsfenomen och innovationer som utvecklades i Romarriket kom att bli inflytelserika för andra historiska perioder, riken och människor, samt även för vår tids västerländska samhällen. Däribland det republikanska statssystemet, den romerska konsten och arkitekturen och den kristna religionens spridning och etablering som statsreligion.

På Medelhavsmuseet i Stockholm berättar arkeologiskt material som skulpturer, keramik och gravföremål om Romarriket och dess kultur och historia.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Föremålsinformation i databasen Carlotta (Engelska)

Fler föremål från samlingen (se mer under fliken References) och Medelhavsmuseets utställning Antikens Grekland och Rom (Engelska)

Vill du veta mer?

Läs:

Beard, Mary. SPQR: Historien om det antika Rom (2018)
Billing, Nils m fl, Antiken (2018)
Gibson, Michael, Grekisk mytologi : antikens gudar och hjältar (2018)
Hedman, Eva, Antikens demokrati; och dess aktualitet idag (2015)
Linders, Tullia, Vem är vem i antikens Grekland och i Romarriket (2003)
Queckfeldt, Eva, Romarriket: den romerska republiken (2015), Romerska kejsardömet (2017)

Digitala resurser:
Genealogy of the olympic gods (Engelska)
Grekisk mytologi

Vad hände sedan?

Efter att det romerska imperiet splittrades i två delar (Västrom och Östrom / Bysantinska riket) under 300-talet e.v.t. växte under 600-talet ett annat gryende imperium fram i Mellanöstern som kom att sträcka sig ut över tidigare romerska områden: Arabiska riket 600-talet

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Ordlista - Nyckelord
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar