2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

• Hur växte kungariket Benin fram?
• Vad är ett minneshuvud från Benin? Vad är det gjort av för material och hur har det använts?
• Vad var en drottningmoder?
• Berätta i korta drag om Beninrikets handel och ekonomi.
• Vilka var de första européer som i större skala begav sig söderut nerför Afrikas kust? Vad var deras mål?
• Hur gick det till när kungariket Benin förlorade sin självständighet?
• Berätta mer om bakgrunden till den europeiska koloniseringen av Afrika utifrån vad du tidigare lärt dig. Vilka orsaker finns kring varför kolonisering inleddes under slutet av 1800-talet?
• Vad hände med de berömda föremålen som fanns i palatset i Benin City?

Reflekterande frågor

• Vad menas med repatriering och återförande av museiföremål? Undersök och redogör för vilka olika syner och tankar det finns kring frågan om samlande och uppvisande av museiföremål som ursprungligen kommer från en annan del av världen. Vilka är dina egna tankar i frågan kring vem föremålen tillhör?
• I Nord- och Sydamerika inleddes den europeiska koloniseringen redan under 1500-talet. Varför tror du att den inleddes mycket senare i Afrika? Fundera kring olika orsaker och sök efter svar!

Övningar

• Undersök andra fall av repatriering och återbördande av föremålen som tidigare var en del av Världskulturmuseernas samlingar. Välj ett och sök information:
Totempålen från haislafolket
Mänskliga kvarlevor från Australien och aboriginska kulturer
Paracastextilierna från Sydamerika.
• Fördjupa dig kring andra afrikanska kungariket. Skriv 2-3 sidor om område, uppkomst, kultur, befolkning, samhälle, religion, makt, ekonomi, handel, historia, konflikter, kolonisering, frigörelse, nutid, kolonialismens arv idag. Välj t ex bland Ashanti/Asante (Ghana), Kongoriket, Mali, Stora Zimbabwe, Zululand.
• Fördjupa dig kring ett av de europeiska kolonialstaternas erövring och kolonisering av ett afrikanskt rike/område. Skriv 2-3 sidor om område, resurser, konflikt, kolonisering, människosyn, brott, slaveri, frigörelse, kolonialismens arv idag.