Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Porslin - Precis som i filmens inledning benämns i Sverige till vardags liknande föremål som de kinesiska gravskulpturerna som "porslin". Inom keramikkonsten brukar dock i själva verket fler förklaringar ges kring vad "porslin" egentligen är, samt hur olika former av keramik kan delas upp och beskrivas. Oftast talas det om tre huvudkategorier; lergods, stengods och porslin, där det sistnämnda innehåller den speciella lera som kallas för kaolinlera. I Kina började porslinsföremål brända i ugnar i hög temperatur att utvecklas under Tangdynastin. Föremålen som berörs i filmen utgörs dock till stor del av den kategori av keramik som kallas för lergods.

Hästpolo – Sport där två lag bestående av ryttare och hästar som spelar mot varandra. Varje ryttare har en klubba och ska slå en boll in i motståndarens mål/målområde.