Kina - Tangdynastin - För lärare

Introduktion lärarhandledning

Lektionsupplägg:

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion och/eller fördjupning till undervisningen om det kinesiska riket under Tangdynastin och vidare kinesisk historia. Det kan fungera som det andra studieområdet i ett vidare studium av utomeuropeiska riken och imperier samt globala kontakter (Se spåren Utomeuropeiska riken och imperier och Globala kontakter)

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Innan filmen/föremålet

Inled undervisningen med att berätta om dagens Kina och dess samhälle; geografi, befolkning, kultur, politik, ekonomi mm.

Berätta om tidigare kinesisk historia. De första jordbrukande kulturerna vid Gula floden (Se avsnitt), samt tidigare dynastier som Shang, Zhou, Qin och Han.

Berätta om hur det såg ut i andra delar av världen under 600- till 900-talet. Vendeltidens och vikingatidens Sverige. Exemplifiera med kinesiska sidentyger som hittats i gravar på Birka. Övriga Europa under tidig medeltid. Det arabiska rikets framväxt (Se avsnitt och/eller studieområdet med spåren Utomeuropeiska riken och imperier eller Globala kontakter)

Berätta om arkeologi som vetenskap och vad gravföremål kan berätta. Exemplifiera med gravföremål och arkeologiskt material från Sverige och vad det kan berätta.

Berätta vad ett museum är.

Till filmen/föremålet

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.

Efter filmen/föremålet

Fördjupa er kring Tangdynastins Kina och landets vidare historia utveckling.

Besök Östasiatiska museet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningen "Mittens Rike" om Kinas historia från bronsåldern och de första dynastierna och ändra fram till sista dynastin Qing och början av 1900-talet.

Besök Världskulturmuseet i Göteborg (eller liknande museum) och utställningen "Korsvägar" och dess avdelning som berättar om möten mellan människor, Sidenvägen, handel och Tangdynastins Kina.

Se filmen om det museiföremål som berättar om det Arabiska rikets framväxt och Islam.

Besök Medelhavsmuseet i Stockholm (eller liknande museum) och Egyptenutställningen och dess avdelning om Egypten under det arabiska väldets tid.

Se filmen om det museiföremål som berättar om Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika. Fortsätt spåret om "Utomeuropeiska riken och imperier" eller "Globala kontakter".