2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

 • Vem föreställer den första gravfiguren i filmen? För vem arbetade dessa och vad kunde de ha haft för uppgifter?
 • Vad var Tangdynastin och var och när regerade den? Vad är egentligen en dynasti? Kan du nämna andra berömda kinesiska dynastier? Andra berömda dynastier världen över?
 • Vad användes figurerna till och vad var tankarna kring platserna där de skulle stå?
 • Vad symboliserar kamelen och varför?
 • Hur kan man se att figurerna som föreställer handelsmän visar människor som ursprungligen härstammar från områden utanför Kina?
 • Vad var Sidenvägen och över vilka områden sträckte sig den? Vilka kinesiska varor eftertraktades av handelsmännen?
 • Varför kallades Kina för "Mittens rike"?
 • Hur kom samhället och kvinnornas ställning att förändras på grund av migrationen under den inledande delen av Tangdynastins era (ca 600-tal till ca 750)? Vad kan figuren som föreställer den polospelande kvinnan berätta?

Reflekterande frågor

 • Föremål som dessa figurer finns framför allt bevarade från eliten i de historiska samhällena. Varför tror du att det är så? Var finns idag föremålen från andra samhällsgruppers bevarade? Vad gör detta för vår förståelse för och kunskap om äldre historiska samhällen? Var källkritisk!
 • Den inledande delen av den historiska epok som kallas för Tangdynastin (ca 600-tal till ca 750) omtalas ofta idag i Kina som en "guldålder" i Kinas historia. Varför tror du att det är så?
 • Hur levde människorna i Sverige under denna tid? Hur såg samhällena ut? Sök svar!

Övningar

 • Berätta om en resa utmed Sidenvägen! Skriv 1-3 sidor om en person och hans eller hennes resa. Ta med begrepp som hemort, identitet, kultur, religion, last, mål, resestopp, möten, framkomst, handel, hemfärd.
 • Fördjupa dig kring en annan kinesisk dynasti. Skriv 1-3 sidor om tiden från dess uppkomst till dess fall. Ta med begrepp och fenomen som uppkomst, bakgrund, ledare, tidsperiod, område, huvudstad, handel, samhälle, befolkning, konflikter, nymodigheter/uppfinningar, fall.