Kina - Tangdynastin, 608-907 E.V.T. – Gravfigur kinesisk ämbetsman

I början av 600-talet e.v.t. tog Tangdynastin över styret i det mäktiga kinesiska kejsardömet och rikets makt, inflytande, uppfinningar och producerade varor kom att spridas än längre och än påtagligare ut över världen.


Exempel på handelsvägar, senare kallade Sidenvägen, som sträckte sig mellan Europa, Afrika och Asien under tiden för Tangdynastins styre i Kina.

Via det nätverk av handelsvägar som idag kallas för Sidenvägen strömmade människor till "Mittens rike" – människor som även kom att förändra det kinesiska riket invändigt. På grund av ovan nämnda faktorer ses idag den inledande delen av Tangdynastins era (ca 600-tal till ca 750) från en kinesisk horisont ofta som en "guldålder". Åren 755-763 drabbade däremot An-Lushan-upproret det kinesiska riket med inbördeskrig, tusentals dödsoffer och negativa konsekvenser för långväga handel som följd. Efter detta inleddes decennier av återuppbyggande av samhället innan dynastin till slut föll efter ännu ett uppror i början av 900-talet.

Östasiatiska museet i Stockholm berättar gravfigurer föreställande människor, djur, mytologiska varelser och vardagsföremål om samhället och människornas liv i Tangdynastins Kina, 608-907 e.v.t.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Vad menas egentligen med porslin?

Precis som i filmens inledning benämns i Sverige till vardags föremål som de kinesiska gravskulpturerna oftast som "porslin". Inom keramikkonsten brukar dock i själva verket fler förklaringar ges kring vad "porslin" egentligen är, samt hur olika former av keramik kan delas upp och beskrivas. Oftast talas det om tre huvudkategorier; lergods, stengods och porslin, där det sistnämnda innehåller den speciella lera som kallas för kaolinlera. I Kina började porslinsföremål brända i ugnar i hög temperatur utvecklas under Tangdynastin. Föremålen som berörs i filmen utgörs dock till stor del av den kategori av keramik som kallas för lergods.

Föremålsinformation i databasen Carlotta

Fler kinesiska föremål från Tangdynastin i samlingen och i museets utställning Mittens Rike

Vill du veta mer?

Läs: Myrdal, Eva (2007). Mittens Rike. Stockholm: Östasiatiska museet

Vad hände före och efter?

Tusentals år före Tangdynastins regeringsperiod växte de första rötterna till kinesiska hövdingadömen, kungariken och kultur fram utmed den Gula floden, Huang He: De första jordbrukarna

Ungefär samtidigt som Tangdynastin tog över makten i Kina förändrades maktsituationen på den arabiska halvön och ett nytt välde växte fram som kom att sprida sin kultur, sitt inflytande och sina religiösa idéer: Det arabiska riket och Islam (Ett av avsnitten i spåren "Utomeuropeiska riken och imperier" och "Globala kontakter").

På andra sidan haven i Sydamerika fanns andra riken och högkulturen som under årens lopp växte fram och gick under. Vid 1400-talets slut hade ett av dessa växt fram till ett enormt imperium som sträckte sig över ett jättelikt område utmed den västra delen av kontinenten: Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika. (Nästa avsnitt i spåren om "Utomeuropeiska riken och imperier" eller "Globala kontakter").

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Ordlista– Nyckelord
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar