Introduktion

Välkommen till Allt har en historia - Världshistorien genom Världskulturmuseerna!

Våra fyra museers gemensamma samling av föremål kan berätta om många olika aspekter av världshistorien och människans utveckling, dess olika kulturer, riken och epoker.

Via föremål, kortfilmer och anknutet lärandematerial gör vi nedslag i världshistorien från de första jordbrukande kulturerna till dagens samhälle.

 • Möt stenåldersmannen från flodkulturen i Kina.
 • Upptäck vad en skendörr från det forna Egypten bjuder på för hemligheter.
 • Diskutera demokrati och medborgarskap utifrån krukor och skulpturer från det Antika Grekland och Rom.
 • Vad kan en liten keramikskärva berätta om den arabiska kulturens utbredning och Islam?
 • Ta Sidenvägen till Tangdynastins Kina.
 • Hör om Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika.
 • Hur möttes ursprungsgrupper och europeiska bosättare i kolonialismens Nordamerika?
 • Bevittna de plundrade minneshuvudena från kungariket Benin och lär om den europeiska koloniseringen av Afrika.
 • Häpna över vad ett sängtäcke för barn förmedlar om Andra världskriget och imperialismens Japan.
 • Vad berättar en aprikosfärgad städrock om frigörelsen från apartheid-systemet i Sydafrika?
 • Följ med på en berättelse om en fiskebåts färd över migrationsströmmarnas Medelhav. Begrunda människans historiska avtryck på världen och fundera över dess framtid, möjligheter och utmaningar.

Vad kan ett museiföremål berätta? Allt har en historia!

_______________________________________________________

Idéutvecklare och redaktör: Olof Tiderman

Producent och projektledare: Lina Svanberg

Har du frågor om innehåll och användning? Kontakta Olof Tiderman på:

_______________________________________________________

Allt har en historia - Världshistorien genom Världskulturmuseerna

Medverkande:

Olof Tiderman, museipedagog och redaktör

Lina Svanberg, producent

Sofia Häggman, intendent Egypten

Fredrik Helander, museipedagog

Klas Grinell, intendent

Pernilla Lindberg, museipedagog

Karin Wästfelt, museipedagog

Michael Barrett, intendent Afrika

Mattias Kästel, museipedagog

Eva Myrdal, senior forskare

Petra Holmberg, intendent Japan

Martin Schultz, intendent Nordamerika

Joachim Morath, museipedagog

Anna Almgren, foto

Elsa von Heideken, grafisk formgivning

David Kandell, grafisk formgivning

Karl Zetterström, foto

Katarina Ståhl, kommunikation & marknadsföring

Alexander Åström, webb

Sandra Rathsman, kommunikation & marknadsföring

Tony Sandin, foto