Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Anderna – Bergskedja utmed västra delen av Sydamerika.

Alpacka – Kameldjur med tjock ull från Andernas bergstrakter. Lever i hjordar på farmer och betar i grässlätter.

Pututu – snäcktrumpet.

Quipumayos – budbärare som transporterade och läste av quipus.

Potosi – stad i dagens Bolivia som haft stora silverfyndigheter.

Smittkoppor – sjukdom som spreds till stora delar av ursprungsbefolkningen och orsakade hundratusentals människors död.

Yacuti – Inkafolkets eget namn på världsomvandling. Betydde både katastrof och förnyelse.