2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

• Vad var Inkariket och vad var dess egentliga namn?
• Vad är en quipu och vad har den använts till?
• Varför har vi idag svårigheter att läsa och tolka quipus?
• När och varför kom spanjorerna till Inkariket och Sydamerika?
• Berätta mer i korta drag om Inkarikets betydelse för den framväxande världshandeln.
• Vad ledde spanjorernas ankomst till för Inkariket och dess befolkning?

Reflekterande frågor

• Diskutera den europeiska koloniseringens betydelse och effekter i dagens Sydamerika. Använd begrepp och faktorer som befolkning, språk, religion, kultur osv.
• Inkafolket och spanjorerna hade olika syn på guld och dess värde och betydelse. Känner du till några liknande föremål eller företeelser som används idag eller tidigare i historien som har olika betydelse för olika människor? Undersök!
• Gå in på Khipu database. Välj en quipu och studera den. Vad tror du att den kan berätta?
Khipu database project - Databas över olika quipus

Övningar

Berätta om en spansk conquistador (kolonisatör, erövrare, soldat) och mötet med Inkahärskaren Atahualpa. Skriv 1-3 sidor om personens resa och ta med begrepp och företeelser som Fransico Pizarro, synen på Inkafolket, guld, sjukdomar, mötet med Inkafolket och Atahualpa, handel, konflikt och erövring.

Fördjupa dig kring andra precolumbiska kulturer. Skriv 1-3 sidor om period, område, kultur, samhälle, befolkning, religion, styre, handel, möte med européer, kolonisering, arv idag. Välj bland maya, azteker, olmeker, taino, zapoteker, moche, paracas.