Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika – Quipu 1500-tal

Långt före Christopher Columbus resa till Karibien år 1492 och den europeiska koloniseringen hade människor levt i Sydamerika i tusentals år. Riken, kungadömen och kulturer hade växt fram och traditioner, språk och sätt att leva hade varit många olika. Utmed bergskedjan Anderna växte under 1400-talet ett av dessa riken fram som ett starkt imperium – Tawantinsuyu – Inkariket.

Världskulturmuseet i Göteborg berättar material som guld- och silverföremål, keramik och religiöst anknutna föremål om Inkariket och andra andinska kulturer.

Etnografiska museet i Stockholm berättar arkeologiskt material som keramik och religiöst anknutna föremål om precolumbiska kulturer från olika delar av Nord- och Sydamerika. Föremål som kanoter, vapen, keramik, smycken och kläder berättar om ursprungskulturer i Amazonas.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Föremålsinformation i databasen Carlotta

Fler andinska föremål och föremål från Inkariket i samlingen och i museets utställning Korsvägar

Vill du veta mer?

Utställningsavdelningen "Pachakuti - Världen vänds upp och ner"

Khipu database project - Databas över olika quipus
* I filmen anges det att vi idag inte kan förstå vad olika quipus berättar på grund av att det inte finns kvar några exemplar till vilken en given översättning finns kvar. Under senare år har däremot ett antal forskare på olika håll i världen lanserat teorier om hur olika ord eller delar av olika slags quipus skulle kunna förklaras.

Ordet "ursprungsfolk" - vad bör man egentliga säga?

I filmen används ordet "ursprungsfolk" för att benämna de människor som levde i Sydamerika före det att spanjorerna kom dit. Orden och begreppen som har använts och som fortfarande används för att benämna historiska och samtida folkgrupper i Syd- och Nordamerika har däremot varit många.

Hur kan man idag se på denna fråga och finns det något ord som kan anses vara mer "rätt" än andra? Se avsnittet "Den europeiska koloniseringen av Nordamerika och mötet med ursprungsbefolkningen" och texten om begreppet "indian".

Vad hände före och efter?

Medan spanjorerna koloniserade stora delar av Sydamerika, tog de samtidigt över stora områden i Nordamerika. Andra europeiska stater lade också under sig territorier, bosättare emigrerade dit och kom att såväl möta som att leva sida vid sida med de många olika ursprungsgrupperna. Se "Den europeiska koloniseringen av Nordamerika och mötet med ursprungsbefolkningen."

Medan Inkariket bredde ut sitt imperium över västra Sydamerika växte olika kungadömen fram på den afrikanska kontinenten. Flera av dessa hade en lång historia och kom inledningsvis att etablera fredliga handelsrelationer med olika europeiska kolonialmakterna. Först mot slutet av 1800-talet förändrades förhållandet. Kungariket Benin och den europeiska koloniseringen av Afrika.

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Ordlista - Nyckelord
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar