2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

 • När växte de första bosättningarna utmed Nilen fram?
 • När växte det Gamla riket, den första egyptiska statsbildningen fram?
 • Vad ansågs den egyptiske kungen farao vara? På vilket slags sätt styrde han sitt rike?
 • Vad är egentligen pyramiderna och när började de första pyramiderna att byggas?
 • Hur brukade gravarna för högt uppsatta personer se ut? Beskriv de två olika delarna! Vart trodde människorna att man kom när man dog?
 • Vem var Senetites?
 • Vad kan det finnas för orsak till att det blev ovanligare med någon som Senetites längre fram i den egyptiska historien? På vilket sätt gestaltas detta i konsten?
 • Vad menas med offer och vad för slags mat kunde det finnas på offerbordet för högt uppsatta personer? Vad brukade den vanlige egyptiske mannen och kvinnan äta?
 • Vad kallas de egyptiska skrivtecknen och varför var dessa och det de kunde säga så viktigt för den döde i gravkammaren?

Reflekterande frågor

 • Vad tror du händer efter döden?
 • Hur levde människor i Sverige under samma tid? Sök efter svar! Jämför med människor i det Forna Egypten och redogör för likheter och skillnader. Använd fenomen som boende, mat, familj, makt, handel osv.
 • I de flesta historiska samhällen har i stor utsträckning män varit de som haft makten och en ledande ställning. Varför tror du att det har varit så? Varför är det fortfarande så i många samhällen?

Övningar