Den europeiska koloniseringen av Nordamerika och mötet med ursprungsbefolkningen – Hjortskinnsjackor 1800-tal

I och med Christopher Columbus resa till Karibien år 1492 inleddes den europeiska koloniseringen av Nord- och Sydamerika. Kolonialstater som Spanien, Portugal, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Sverige och Danmark tog markområden i besittning och anlade handelsstationer för att importera varor som guld, silver, kryddor, tobak, bomull, kaffe, socker, djurskinn och människor (slavar).

De många olika grupperna av ursprungsbefolkning hade levt i Nord- och Sydamerika i tusentals år och mötena med de europeiska migranterna/bosättarna kom att förändra deras samhällen och liv i grunden. Å ena sidan etablerades i vissa fall en fredligt förhållande och ett ömsesidigt utbyte av varandra, t ex i fråga om handel. Å andra sidan utvecklades i flera fall en konfliktfylld relation. Exempelvis satte de spanska och portugisiska kolonialmakterna stora delar av ursprungsgrupperna i tvångsarbete och slaveri. Befolkningarnas seder, bruk och religiösa traditioner förtrycktes, kristendomen pressades på invånarna och runt omkring byggdes olika koloniala förvaltningar upp. Framför allt påverkades ursprungsgrupperna av de nya sjukdomar som spreds med européerna. Hundratusentals människor dog i smittkoppsepidemier eller andra farsoter.

Efter att flera europeiska kolonier etablerats på den nordamerikanska östkusten, och sedermera även Amerikas Förenta Stater, USA, bildats år 1776, kom flera jägare och lycksökare av europeisk härstamning att fortsätta västerut i vildmarken med fördjupat utbyte med ursprungsgrupperna som följd.

Etnografiska museet i Stockholm berättar material som vapen, kläder, keramik och religiöst anknutna föremål om nordamerikanska ursprungsgrupper som Navajo, Kickapoo och Haisla och deras kulturer och historia.

Mer om föremålen och varför det finns på ett museum i Sverige

Föremålsinformation i databasen Carlotta: Jacka, Cherokee/Delaware

Föremålsinformation i databasen Carlotta: Jacka, trapper/pälsjägare

Fler nordamerikanska föremål från samlingen och från museets utställning Nordamerika

Föremålsinformation i databasen Carlotta

Begreppet "indian" - vad ska man egentligen säga?

Vill du veta mer?

Smithsonian Museum of the American Indian webbaserade lärandeportal

Vad hände före och efter?

Medan stora förändringar skedde i Nordamerika som ett led av den europeiska koloniseringen, inträffade liknande omvälvningar i Sydamerika. Ett av de riken som i allra högsta grad kom att påverkas i grunden var det vidsträckta och mytomspunna imperium som bredde ut sig utmed bergskedjan Anderna:

Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika

Medan Inkariket bredde ut sitt imperium över västra Sydamerika fanns samtidigt mäktiga kungadömen på den afrikanska kontinenten. Flera av dessa hade en lång historia och kom inledningsvis att etablera fredliga handelsrelationer med olika europeiska kolonialmakterna. Först mot slutet av 1800-talet förändrades förhållandena.

Kungariket Benin och den europeiska koloniseringen av Afrika

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Ordlista - Nyckelord
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar