De första jordbrukarna - Stenåldersmannen i graven

Efter att människan varit vandrare och nomader och levt som jägare och samlare i tusentals år, uppstod de första jordbrukande bosättningarna på olika platser världen över för mellan 15 000 och 5 000 år sedan. Eftersom dessa till stor del låg utmed större floder har de kommit att kallas för flodkulturer.

Att odla jorden och bli permanent boende på en specifik plats var ett nytt och revolutionerande sätt att leva som kom att lägga grunden för många framtida samhällsförändringar.

Östasiatiska museet i Stockholm berättar arkeologiskt material som gravföremål, krukor, verktyg och mänskliga kvarlevor om de första jordbrukande samhällena kring den Gula floden, Huang He, i det som idag är Kina.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Filmen "Kina-Gunnars upptäckt"

Föremålsinformation i databasen Carlotta (se mer under fliken Omfattning)

Fler föremål från samlingen och från Östasiatiska museets utställning Kina före kina

Att visa mänskliga kvarlevor på museum - hur och varför?

Vill du veta mer?

Läs: Myrdal, Eva (2004). Kina före Kina. Stockholm: Östasiatiska museet

Vad hände sedan?

Utmed floden Nilen utvecklades en annan jordbrukarkultur och flodkultur som kom att växa till ett stort rike:

Det forna Egypten (Nästa avsnitt i spåret "Forntiden och Antikens värld")

I Kina växte det senare i historien fram ett stort och mäktigt rike med härskande kejsardynastier som under århundradena kom att sprida sin makt och sitt inflytande ut över världen.

En av dessa dynastier var: Tangdynastin – Kina 608-907 e.v.t.

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Ordlista - Nyckelord
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar