Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Imperium – En stat eller ett rike som omfattar flera folk, nationer och landområden och som tagits över genom militär expansion. T ex Romarriket eller de spanska och brittiska kolonialväldena.

Glasyr – En glänsande och hård glasliknande ytbeläggning som används på keramikföremål för att ge det en vacker yta och göra det ogenomträngligt mot vatten.

Utgrävningar – Arkeologiska grävningar i marken med syfte att upptäcka och undersöka lämningar och spår efter tidigare historiska epokers människor.

Muhammed – den arabiske ledare och profet som grundade religionen Islam och enade den Arabiska halvön under ett dominerande rike, styre, religion och språk.

Sidenvägen – benämning från 1800-talet på det nätverk av handelsvägar, såväl till lands och till sjöss, som under äldre tid sträckte sig mellan Europa, Afrika och Asien och östliga utposter som Kina och Japan.

Hedersbetygelser – Titel och namn på en person som gjort sig förtjänt av detta och/eller nått en hög position inom ett specifikt område som t ex det politiska, militära, religiösa eller lärda/akademiska.