2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

• Keramikskärvan kommer från staden Fustat – berätta om stadens grundande och utveckling.
• Berätta om handeln från och till Fustat. Ge exempel på var keramik från Fustat har hittats.
• Vad kom att spridas med det arabiska rikets och rikenas utsträckning och kontakter?
• Vem kan skärvan ha tillhört?
• Vem var profeten Muhammed? Berätta om hans gärning i korta drag.
• Hur stor del av dagens muslimska befolkning är araber och talar arabiska? Från vilka delar av världen kommer den största andelen av världens muslimer?

Reflekterande frågor

• Inom vilken samhällsgrupp har skärvan troligen använts? Vad får oss att tro det?
• Oftast kommer liknande föremål från denna samhällsgrupp – vad kan vara problematisk med detta utifrån det vi vill veta om historiens människor. Fundera och var källkritisk!
• Hur sprids handelsvaror idag över världen? Vilka olika slags större handelsvägar finns?

Övningar

Fördjupa er kring Islam och Islams historia! Skriv 1-2 sidor om uppkomst, likheter och skillnader med Judendomen och Kristendomen, tidig spridning, delning i olika delar och inriktningar, senare spridning och dagens muslimska samhällen.

Berätta om en resa utmed Sidenvägen! Skriv 1-3 sidor om en person och hans eller hennes resa. Ta med begrepp som hemort, identitet, kultur, religion, last, mål, resestopp, möten, framkomst, handel, hemfärd.

Fördjupa er kring de skandinaviska vikingarnas kontakter med muslimska riken som det Abbasidiska riket.

Fördjupa er kring olika arabiska rikens historia samt dagens arabiska stater. Välj ett rike/stat och berätta på 1 sida om geografi, historia, folk, kultur, traditioner, politik osv.