Arabiska riket – Krukskärva 600-tal

År 621 e.v.t. tog sig profeten Muhammed till staden Medina på den arabiska halvön. Därifrån lyckades han och hans följeslagare att ena hela Arabien under en makt, ett språk och en religion, Islam.

Termen "Arabiska riket" syftar främst på denna tidiga statsbildning. "Kalifatet" eller "Islams kalifat" är ett annat namn som brukar användas och som i sig syftar på ordet "kalif" – profetens efterträdare.

Efter profeten Muhammeds död växte riket genom erövring och kom att innesluta många andra folkgrupper och kulturer. År 661 tog den Ummayadiska dynastin över makten och gjorde Damaskus till sin huvudstad. Senare kom den muslimska statsbildningen att falla sönder i ännu fler riken och ledarskap. Den muslimska kulturen, tron och det arabiska språket fortsatte dock att spridas över Asien, Afrika och Europa, såväl genom erövringar som utmed handelsvägarna.

Världskulturmuseet i Göteborg och Medelhavsmuseet i Stockholm berättar föremål som keramik och gravföremål om arabisk kultur och historia.

* I filmen benämns staden Fustat som den första huvudstaden i Egypten. Denna benämning avser det Arabiska riket som sträckte sig ut över Egypten från 600-talet och framåt. I det forna Egypten och såväl det Gamla riket och det Nya riket fanns andra huvudstäder.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Vill du veta mer? Fler arabiska föremål från samlingen och Världskulturmuseets utställning Korsvägar

Mecka – en global korsväg (Se mer under flikarna Omfattning och Monterdel)

Sidenvägarna - där kontinenter och världar möttes

Vad hände sedan?

Det Arabiska rikets företrädare och handelsmän hade långväga kontakter utmed det nätverk av handelsvägar som kom att kallas för Sidenvägen och som band ihop Europa, Asien och Afrika via land och till sjöss. Varor, människor och idéer kom att spridas ända bort till ett stort rike i öster:
Kina och Tangdynastin – 608-907 e.v.t.

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Ordlista - Nyckelord
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar