Antropocen: Var är vi nu? Människan idag – klimatkris och migration - För lärare

Introduktion lärarhandledning

Lektionsupplägg:

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion och fördjupning till undervisningen om dagens globala värld och dess stora frågor och utmaningar. I undervisningen om människans historiska utveckling och hur dess effekter ses idag. I undervisning om världens aktuella konflikter, migration, klimatfrågan, hållbar konsumtion och andra dagsaktuella frågor.

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Innan filmen/föremålet

Inled undervisningen med att se en eller flera av tidigare filmer för att diskutera människans historiska utveckling och effekterna på dagens samhälle. Diskutera människans påverkan på samhället i ett historiskt perspektiv. Se exempelvis filmerna om:

Antikens Grekland och demokratin
Arabiska riket
Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika

Kungariket Benin och den europeiska koloniseringen av Afrika
Japanska imperiet och världskrigens era
Frigörelser under 1900-talet och 2000-talet – Sydafrika

Diskutera dagens mest omtalade konflikter.

Diskutera tidigare historiska migrationsströmmar.

Berätta vad ett museum är.

Till filmen/föremålet

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.

Efter filmen/föremålet

Fördjupa er kring andra dagsaktuella samhällsfrågor och konflikter.

Diskutera vad som väntar oss i framtiden. Hur kommer världen se ut om tio år, femtio år, hundra år?

Diskutera om vi kan lära något av historien och i så fall vad?

Besök Världskulturmuseet i Göteborg (eller liknande museum) och utställningarna "Human nature" och "Korsvägar". Boka ett skolprogram och låt en av museets pedagoger visa er runt.

Besök Etnografiska museet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningen "Ursprungsfolk i tre klimat". Ta del av skolprogrammen "Ursprungsfolk i tre klimat" och/eller "Kulturmöten, handel och migration" och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Använd er av "Spåren genom världshistorien" och fördjupa er kring olika teman och tidsepoker.

För mer material om dagens värld, människans påverkan på jorden, masskonsumtion och klimatfrågan, se vår lärandeplattform Human Nature skola.