Antropocen: Var är vi nu? Människan idag – klimatkris och migration – Fiskebåt 2010-tal

Under de senaste åren har olika former av frigörelseprocesser fortsatt världen över. Frigörelse från förtryckande regimer, frigörelse från fattigdom och frigörelse från olika former av diskriminering.

På grund av den tekniska utvecklingen har världen blivit allt mer global och människor har kommit närmare varandra och kontakterna har blivit starkare. Samtidigt finns det många konflikter och oroshärdar kvar och människans påverkan på jorden och dess resurser har blivit allt mer uppenbar. På flera olika håll av världen har människor tvingats lämna sina hem för att migrera till andra länder i sökandet efter ett tryggare liv.

Världskulturmuseet i Göteborg berättar olika föremål i utställningarna "Human Nature" och "Korsvägar" om vår egen samtid och de problem och frågeställningar som omger oss – mänsklig påverkan, konsumtion, hållbarhet, klimat, konflikter, framtid och historia.

Etnografiska museet i Stockholm berättar föremål och bilder i utställningen "Ursprungsfolk i tre klimat" om det moderna samhällets påverkan på klimat, natur, resurser och olika ursprungsgrupper och deras traditioner och levnadssätt.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Föremålsinformation i databasen Carlotta

Fler liknande föremål från samlingen och museets utställning Korsvägar

Utställningsavdelningen "Vägskäl - Till andra"

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Begreppslista
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Vad hände tidigare? Spåren genom världshistorien
Forntiden och Antikens värld
Utomeuropeiska riken och imperier
Globala kontakter
Den europeiska koloniseringen
1900-talet fram till idag
Synen på människan