Ordlista - Nyckelord

Begreppslista till filmen

Antiken – Tidsperiod kring Medelhavsområdet som enligt modern historisk indelning rör sig mellan ca 700-talet f.v.t. och 476 e.v.t. (Det Västromerska rikets fall) och fokuserar på de grekiska och romerska civilisationerna och högkulturerna.

Barbar – För antikens greker en person som inte talade grekiska eller följde grekiska normer och ideal. För antikens romare en person som inte var romersk. Under senare tids historia avses en person som ansågs ociviliserad, brutal, vild, primitiv.

Civilisation – Ett samhälle som anses vara mer avancerat och utvecklat och exempelvis uppvisar fenomen som ett centraliserat och organiserat stats- och maktsystem, städer, lagar, skatter och specialiserade arbetsuppgifter.

Klansamhälle - Ett samhälle organiserat kring släktskap eller känslan av upplevt släktskap.

Medborgarskap – En samhörighet mellan en stat/rike och dess befolkning som kan vara såväl juridisk som känslomässig.

Olympiska spelen - För antikens greker ett stort idrottsevenemang och en religiös högtid till guden Zeus ära som hölls i staden Olympia vart fjärde år. Idag ett stort globalt idrottsevenemang som hålls var fjärde år i en specifik huvudort och antingen fokuserar på sommaridrotter eller vinteridrotter.